สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯพระราชทานยศทหาร 145นายมีร้อยเอก ชวิน แน่นหนา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯพระราชทานยศทหาร 145นายมีร้อยเอก ชวิน แน่นหนา

Publish 2019-02-19 07:50:42


จากกรณี ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล

  

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๔ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและ การบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล จำนวน ๑๔๕ นาย ดังนี้

อ่านทั้งหมด ( www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/B/002/T_0001.PDF)

 

  

 

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

แถลงการณ์สำนักพระราชวังฉบับที่ 2 เรื่องพระอาการ "พระองค์โสมฯ" เสด็จประทับรพ.จุฬาฯ

แถลงการณ์! สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการเลือกตั้งทั่วไป!

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง "สมเด็จพระราชินี ในรัชกาลที่ ๙" เสด็จฯไปประทับรพ.จุฬาลงกรณ์

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง สมเด็จพระราชินีในหลวงร.9เสด็จฯประทับรพ.จุฬาฯ

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ศิริพงษ์ หนูแก้ว
ข่าวล่าสุด โดยสำนักข่าวทีนิวส์