แถลงการณ์ ฉบับที่ 3 เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ พระอาการดีขึ้น

แถลงการณ์ ฉบับที่ 3 "เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์" พระอาการดีขึ้น

Publish 2019-02-22 20:22:13


เมื่อวันที่ 22 ก.พ. สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปรับการถวายการรักษาพระเนตร ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี ฉบับที่ 3 ความว่า“ตามที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้เสด็จไปประทับ ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อทรงรับการรักษาพระอาการพระเนตรมัวทั้งสองข้างร่วมกับพระอาการปวดพระปฤษฎางค์ (หลัง) นั้น วันนี้ คณะแพทย์ได้รายงานว่า การอักเสบของพระปิฐิกัณฐกัฐิ (กระดูกสันหลัง) มีพระอาการดีขึ้น ทรงประกอบพระกิจวัตรประจำวันได้ตามเดิม คณะแพทย์ได้ขอพระราชทานพระอนุญาตเลื่อนการผ่าตัดต้อกระจกพระเนตรไปดำเนินการหลังถวายพระโอสถปฏิชีวนะทางหลอดพระโลหิตครบ 6 สัปดาห์ จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน”


สำนักพระราชวัง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
 

 

 

 

 

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน