สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราโชวาทนรต. หน้าที่พิทักษ์สงบ สุจริต ปชช.ศรัทธาวางใจ ทำได้เป็นตำรวจแท้

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราโชวาทนรต. หน้าที่พิทักษ์สงบ สุจริต ปชช.ศรัทธาวางใจ ทำได้เป็นตำรวจแท้

Publish 2019-04-14 06:44:33


จากกรณีเมื่อวานนี้ (13 เมษายน) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมชุณหะวัณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในการพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2559-2560 จำนวน 529 นาย เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 รวมจำนวน 255 นาย
 

สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ได้รับปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการตำรวจ, ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 รวมจำนวน 274 นาย สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ได้รับปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการตำรวจ รวมทั้งผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 ที่ยังไม่ได้รับพระราชทานกระบี่และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

 

  

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราโชวาท ความตอนหนึ่งว่า ท่านทั้งหลายได้ผ่านการศึกษาอบรมที่ดีในขั้นพื้นฐานมาแล้วจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ นัยว่าแต่ละคนมีพื้นฐานที่ดี และเชื่อว่ามีความตั้งใจอันบริสุทธิ์ ที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจที่ดี หน้าที่ของตำรวจนั้น นอกจากจะต้องพิทักษ์รักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองแล้ว ยังจะต้องช่วยเหลือประชาชน ให้มีความมั่นคงมั่นใจ และปลอดภัย ในการใช้ชีวิตประจำวันด้วย

 

 

“เพราะฉะนั้นตำรวจทุกคนน่าจะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มกำลังความรู้ความสามารถ ด้วยความอดทนเสียสละ และด้วยความสุจริต ยุติธรรม ทั้งจะต้องพยายามประพฤติปฏิบัติตนให้ดี จนเป็นที่ศรัทธาเชื่อถือไว้วางใจของประชาชน ถ้าตำรวจทั้งหลายประพฤติตนปฏิบัติงานตามที่กล่าวนี้ให้จริงให้ตลอด ก็คงจะมั่นใจได้ว่า น่าจะประสบความสำเร็จในหน้าที่ทุกอย่าง สามารถเรียกได้ว่าเป็นตำรวจแท้ผู้จะสามารถอำนวยความผาสุกสงบและความมั่นคงปลอดภัย ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนได้”

 

 

 

 

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ศิริพงษ์ หนูแก้ว
ข่าวด่วน โดยสำนักข่าวทีนิวส์

;