ประกาศราชกิจจาฯสถาปนาพระราชินี

ประกาศราชกิจจาฯสถาปนาพระราชินี

Publish 2019-05-01 18:29:09


ราชกิจจานุเบกษา ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ประกาศเรื่อง สถาปนาสมเด็จพระราชินีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า โดยที่ทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส

 

 
กับ น.ส. สุทิดา ติดใจ อดีตแอร์โฮสเตจสายการบินไทย ถูกต้องตามกฎหมาย และราชประเพณีโดยสมบูรณ์ทุกประการแล้วจึงมีพระราชโองการให้สถาปนา น.ส. สุทิดา ติดใจ พระอัครมเหสีเป็น สมเด็จพระราชินีสุทิดา ทรงดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศ ฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

 

 

  
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายลัทธภพ แก้วโย
ข่าวด่วน โดยสำนักข่าวทีนิวส์

;