พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว - สมเด็จพระบรมราชินี เสด็จฯในการพระราชพิธีพืชมงคล 2562

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว - สมเด็จพระบรมราชินี เสด็จฯในการพระราชพิธีพืชมงคล 2562

Publish 2019-05-08 18:15:01


สิ้นสุดไปเป็นที่เรียบร้อยและสมพระเกียรติเป็นสุดที่ สำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว นับเป็นงานที่ยิ่งใหญ่และสร้างความปลื้มปีติแก่หัวใจคนไทยเป็นอย่างมากวันนี้ (8 พ.ค.62) เวลา 16.15 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พุทธศักราช 2562 ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

 

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ

 

เมื่อเสด็จถึงพระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชา พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ พระพุทธเลิศหล้านภาไลย ทรงคม ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมมาสน์ศิลา ทรงกราบ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศ ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา ทรงกราบ 

 

 


ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ ประทับพระราชอาสน์ ทรงศีล พระราชาคณะประธานสงฆ์ถวายศีล จบ เสด็จไปที่ธรรมาสน์ศิลา ทรงพระสุหร่ายสรงพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ (รัชการที่ 9) , พระคันธารราษฎร์ (รัชกาลที่ 5) , พระคันธารราษฎร์ใหญ่ (ประทับนั่ง 1 องค์) , พระคันธารราษฎร์จีน (ประทับนั่ง 1 องค์ , ประทับยืน 1 องค์) , พระคันธารราษฎร์บันได , พระคันธารราษฎร์รวงข้าว , พระคันธารราษฎร์จีน รัชการที่ 10 (ประทับนั่ง 1 องค์) , พระคันธารราษฎร์ ขอฝน รัชกาลที่ 10 (ประทับนั่ง 1 องค์, ประทับยืน 1 องค์) , พระคันธารราษฎร์ รัชกาลที่ 10 (ประทับยืน 1 องค์) และทรงประพรหพืชต่างๆ 

 

 

โดยตั้งอยู่บนโต๊ะ 2 ข้างนั้นด้วย ทรงโปรยดอกไม้และถวายพวงมาลัยที่พระพุทธรูปนั้นทุกองค์ (รัฐมนรตีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย) ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปคันธารราษฎร์ ทรงอธิษฐานขอความสมบูรณ์แห่งพืชผลราชอาณาจักร

 

 

.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯประทับราชอาสน์ (พระมหาราชครูพิธีศรีสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ อ่านประกาศพระราชพิธีพืชมงคล จบ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์) พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จบ ทรงหลั่งน้ำสังข์ ทรงเจิม นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนา และพระราชทานพระธำมรงค์กับพระแสงปฏัก (นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ รับพระราชทานแล้วออกไปนั่งที่เดิม ขณะพระราชทานน้ำสังข์ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา) 

 

 


ทรงหลั่งน้ำสังข์ ทรงเจิมผู้เป็นเทพีในการแรกนาขวัญ น.ส.กันยารัตน์ นาคกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ น.ส.ดวงพร งามประดิษฐ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมวิชาการเกษตร น.ส.ณัฐชยา ศรีสุขสวัสดิ์ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ กรมวิชาการเกษตร น.ส.อาทิตยา ทองทองแกมแก้ว นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กรมส่งเสริมการเกษตร

 

 


เมื่อทรงเจิมเทพีเสร็จแล้ว เสด็จฯ ไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงห์ที่เจริญพระพุทธมนต์ ประทับพระราชอาสน์ ทรงหลั่งทักษิโณทก (พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ออกจากพระอุโบสถ) เสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ เสด็จออกจากพระอุโบสถ ไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เสด็จพระราชดำเนินกลับ

 

 

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

-สมเด็จฯเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงโพสต์ภาพเซลฟี่ร่วมเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนฯและพระอนุชา
-สมเด็จพระเทพฯนำพระบรมวงศานุวงศ์ถวายสัตย์ จงรักภักดี
-สมเด็จพระเทพฯตรัสอากาศเปลี่ยน รับสั่งไม่มักง่ายทิ้งขยะ เคยต้องเดินเก็บเอง
-สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯทรงเป็นสักขีพยาน ราชาภิเษกสมรส
-สมเด็จพระราชินีสุทิดา ทรงกราบพระบาทสมเด็จพระเทพฯ ฟ้าหญิงจุฬาภรณฯ

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน