กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทาน15ล้านสร้างอาคารรพ.เกาะยาวฯ

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทาน15ล้านสร้างอาคารรพ.เกาะยาวฯ

Publish 2019-05-25 17:31:51


จากกรณีเมื่อวันศุกร์ที่  24  พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา โดยเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารพระราชทาน 23 ซึ่งเป็นอาคารที่ได้รับพระราชทานงบประมาณ จำนวน 15,323,172.90 บาท เมื่อวันที่18 มกราคม 2560  เพื่อใช้สำหรับจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของประชาชนและใช้เป็นห้องประชุมเพื่อทดแทนอาคารห้องประชุมเดิมที่ชำรุด เนื่องจากลมพายุ และจากการใช้งานเป็นเวลาอันยาวนาน 

ทั้งนี้โดยมอบหมายให้บริษัทเกษมกิจ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ โดยเริ่มดำเนินงาน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ทำพิธีวางเสาเอก เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561โอกาส นี้ นายแพทย์พิทักษ์พล บุณยมาลิก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 ได้เบิกตัว มร.แกรม แกรนด์ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมซิกเซ็นต์ยาวน้อยเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถพยาบาลให้แก่ โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์ มอบของพระราชทานให้แก่ผู้มีอุปการคุณ ทรงปลูกต้นการบูร ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำกระทรวงสาธารณสุข ทอดพระเนตรนิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการชัยพัฒน์ โดยมีนายนเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา นายมณฑิต พูลสงวน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์ ทันตแพทย์หญิงนริศรา เดชธราดล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกะปงชัยพัฒน์และ ตัวแทนนักเรียนทุนชัยพัฒน์ เป็นผู้ถวายรายงาน

 

 

  

โดยได้เยี่ยมชมนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทอดพระเนตรการสาธิตการรักษาผู้ป่วยสูงอายุด้วยกายภาพบำบัด นวัตกรรมการดูแลผู้ป่วยด้วยการแพทย์ทางเลือก  ทอดพระเนตรห้องเฉลิมพระเกียรติ ทรงลงพระนามาภิไธยในแผ่นศิลาทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะข้าราชการและคณะผู้บริหาร  จากนั้นเสด็จไปยังอาคารผู้ป่วยใน พระราชทานของเยี่ยมแก่ผู้ป่วย จำนวน 2 ราย ทั้งนี้ โดยมีนายศิริพัฒ พัฒกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ผู้แทนจากศาล ทหาร ตำรวจ สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่11 ข้าราชการทุกหมู่เหล่า อสม.ผู้สูงอายุ  นักเรียนทุนพระราชทานมูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งสำเร็จการศึกษา และได้ปฎิบัติงานในพื้นที่ชัยพัฒน์ จังหวัดพังงา  เฝ้ารับเสด็จด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

 

 

ขณะที่เฟซบุ๊ก เรารัก กรมสมเด็จพระเทพรัตน ฯ : Our Beloved Princess Maha Chakri Sirindhorn ได้โพสต์ข้อความพร้อมภาพโดยระบุว่า

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.35 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด "อาคารพระราชทาน 23" ณ โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

 

 

เมื่อปี พ.ศ 2547 ที่เกิดสึนามิ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้มูลนิธิชัยพัฒนา เดินทางไปสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือ โดยทรงเน้นความช่วยเหลือไปในพื้นที่ที่ความช่วยเหลือยังเข้าไปไม่ถึง ในส่วนของโรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์ นั้น มูลนิธิชัยพัฒนา ได้ให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการปรับปรุงโรงพยาบาล การสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ พร้อมทั้งพระราชทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่ภาคใต้ ที่มีความสามารถแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี เพื่อผลิตบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

 

 

 

 

ขอบคุณภาพ : FB_มูลนิธิชัยพัฒนาติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน