ประกาศสำนักนายกฯ  เนื่องด้วย พล.อ.เปรม ถึงแก่อสัญกรรม  กำหนดให้สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ ลดธงครึ่งเสา พร้อมแต่งกายไว้ทุกข์

ประกาศสำนักนายกฯ เนื่องด้วย พล.อ.เปรม ถึงแก่อสัญกรรม กำหนดให้สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ ลดธงครึ่งเสา พร้อมแต่งกายไว้ทุกข์

Publish 2019-05-26 23:04:50


ราชกิจจานุเบกษา  ประจำวันที่ ๒๖  พฤษภาคม ๒๕๖๒   เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ถึงแก่อสัญกรรม   มีรายละเอียดดังนี้   ตามที่ได้มีประกาศส านักพระราชวัง เรื่อง พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ถึงแก่อสัญกรรม   ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นั้น รัฐบาลได้รับทราบด้วยความเสียใจอย่างยิ่ง และเพื่อเป็นการแสดง
ความคารวะและไว้อาลัย จึงเห็นสมควรประกาศ ดังต่อไปนี้
 
๑. ให้สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ และสถานศึกษาทุกแห่ง ลดธงครึ่งเสา  ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ รวม ๗ วัน

 

๒. ให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๗  พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึงวันจันทร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ (ยกเว้นวันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒)รวม ๒๑ วัน

 

สำหรับประชาชนทั่วไป ขอให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม
 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

 

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ประกาศราชกิจจาฯ เรื่อง พลเอกเปรม ถึงแก่อสัญกรรม

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทาน15ล้านสร้างอาคารรพ.เกาะยาวฯ

ราชกิจจาฯแพร่ประกาศ โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ พลตรีหญิง ท่านผู้หญิงสินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ พร้อมเข็มราชวัลลภทองคำลงยา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า พระราชทานเมนูสูตรพระราชทาน แก่ร้านกาแฟภัทรพัฒน์ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน