กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงวางพวงมาลาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง หน้าโกศศพพล.อ.เปรม

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงวางพวงมาลาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง หน้าโกศศพพล.อ.เปรม

Publish 2019-05-28 11:11:48


จากกรณีวานนี้(27 พ.ค.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ  และทรงวางพวงมาลาหลวง พวงมาลาของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพวงมาลาส่วนพระองค์  ที่หน้าโกศศพ ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

การนี้ ท่านผู้หญิงพลอยไพลิน เจนเซ่น พระธิดาคนโตในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และคุณ เดวิด วีลเลอร์ สามี  ได้เดินทางมาร่วมพิธีด้วย

 

ทั้งนี้เมื่อรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่หน้าศาลาบัณณรศภาค วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม  เสด็จฯเข้าสู่ระที่นั่งทรงธรรม สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานน้ำสรงสวนพระองค์  ทรงรับน้ำหลวงอาบศพจาก เจ้าพนักงานพระราชพิธีพระราชทานอาบศพ (ชาวพนักงานประโคม แตรงอน แตรฝรั่ง ปี่ กลองชนะ) ถวายความเคารพพระราชอาสน์ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้เข้าเฝ้า ฯ ประทับพระเก้าอี้ซึ่งจัดถวายไว้ข้างพระราชอาสน์ (เจ้าพนักงานสุกำศพเรียบร้อยแล้ว)

 

 

  

เสด็จ ฯ ไปทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และพวงมาลาส่วนพระองค์ (เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ 10 รูปขึ้นนั่งยังอาสนสงฆ์  

 

เสด็จ ฯ ไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงกราบ  ประทับพระเกาอี้ ณ ที่เดิม (เจ้าพนักงานลาดผ้าภูษาโยง) เสด็จ ฯ ไปทรงทอดผ้าไตร ประทับพระเกาอี้ ณ ที่เดิม (พระสงฆ์บังสุกุล)

 

 

ทรงหลั่งทักษิโณทก (พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ลงจากอาสนสงฆ์เจ้าพนักงานพระราชพิธีนิมนต์พระพิธีธรรมขึ้นนั่งยังอาสนสงฆ์)

 

เสด็จฯไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสวดพระอภิธรรม (พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม 1 จบ) เสด็จ ฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ  สมควรแก่เวลา เสด็จ ฯ พระราชดำเนินกลับ

 

 

ต่อมา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พล.อ.ท.ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้แทนพระองค์ อัญเชิญพวงมาลาสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พวงมาลาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี พวงมาลาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พวงมาลาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

 

 

พวงมาลาพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ พวงมาลาพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ และพวงมาลาทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี วางที่หน้าโกศศพ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ม.ร.ว.สมลาภ กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ อัญเชิญพวงมาลาพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ วางที่หน้าโกศศพ

 

 

 

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน