สำนักพระราชวังเปิดปชช.ลงนามถวายพระพรพระราชินี

สำนักพระราชวังเปิดปชช.ลงนามถวายพระพรพระราชินี

Publish 2019-05-30 11:27:22


จากกรณีที่วันนี้(30 พ.ค.62 ) สำนักพระราชวังแจ้งว่า เปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ในวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-17.00 น. ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง  ทั้งภายหลังจากที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติให้วันที่ 3 มิ.ย. เป็นวันหยุดราชการประจำปี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีนี้ 

 

ขณะที่เมื่อวันที่ 22 พ.ค.62 ที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตราพระนามาภิไธย ส.ท. ในสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี สำหรับให้ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เชิญ ไปเผยแพร่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสำคัญต่าง ๆ  ด้วยความจงรักภักดี

 

 

  

อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้คือเมื่อวันที่ วันที่ 1 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา  เผยแพร่ประกาศ เรื่อง สถาปนาสมเด็จพระราชินี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดย ระบุรายละเอียดว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า

 

โดยที่ทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส กับ พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา ถูกต้องตามกฎหมาย และราชประเพณีโดยสมบูรณ์ทุกประการแล้ว

 

จึงมีพระราชโองการให้สถาปนา พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา พระอัครมเหสี เป็น สมเด็จพระราชินีสุทิดา ทรงดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศ ฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

 

 

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน