สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์แก่พลเอกหญิง ท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์แก่พลเอกหญิง ท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ

Publish 2019-06-06 16:03:35


เว็บไชต์ราชกิจจานุเบกษา  ได้แพร่ประกาศเรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์
 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๒ แก่ พลเอกหญิง ท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ

 

 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
 พลเอกหญิง ท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ เป็นคุณข้าหลวงผู้ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นพระพี่เลี้ยงในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษ และเป็น “พลเอกหญิง” คนแรกและคนเดียวจนปัจจุบันที่เป็นสามัญชน

 

 


ขอบคุณเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

สุลาลีวัลย์ หงษ์เวียงจันทร์
ข่าวด่วน โดยสำนักข่าวทีนิวส์

;