เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 8 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 8 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

Publish 2019-06-10 10:19:44


เมื่อวานนี้ (9 มิถุนายน 2562) เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐรามาธิบดินทร ในหลวงรัชกาลที่ 8 แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จแทนพระองค์ไปถวายพระราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐรามาธิบดินทรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

 ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จแทนพระองค์ไปถวายพระราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐรามาธิบดินทรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ พระบรมราชานุสรณ์ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

 

โอกาสนี้ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, พวงมาลาของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง, พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพวงมาลาส่วนพระองค์ 

 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ พระองค์เป็นพระโอรสในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก องค์ต้นราชสกุล มหิดล กับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีสมเด็จพระเชษฐภคินีและสมเด็จพระอนุชาธิราชร่วมพระครรโภทร 2 พระองค์ ได้แก่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 พระองค์เสด็จขึ้นครองราชสมบัติ

 

 

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม ๒๔๗๗ ขณะที่มีพระชนมพรรษา 8 พรรษาซึ่งในเวลานั้นพระองค์ประทับ ณ สมาพันธรัฐสวิส ดังนั้นจึงมีการแต่งตั้งคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เพื่อทำหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินจนกว่าพระองค์จะทรงบรรลุนิติภาวะ แต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลเสด็จสวรรคตด้วยทรงต้องพระแสงปืนเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2489 ณ ห้องพระบรรทม พระที่นั่งบรมพิมาน ในพระบรมมหาราชวัง ทรงครองสิริราชสมบัติ 12 ปี สิริพระชนมพรรษา 21 พรรษา 

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : เพจ Thairoyalfamily

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน