กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพวงมาลา วางหน้าเครื่องประกอบสมณศักดิ์ หลวงปู่ปวง วัดศรีโคมคำ

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพวงมาลา วางหน้าเครื่องประกอบสมณศักดิ์ หลวงปู่ปวง วัดศรีโคมคำ

Publish 2019-07-07 09:41:09


จากกรณีที่เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 20.11น. พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) พระนักปราชญ์เมืองพะเยา อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา มรณภาพ สิริอายุ 102 ปี 82 พรรษา 

 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 18.09 น. นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นผู้แทนพระองค์วางพวงมาลาพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปวางหน้าเครื่องประกอบสมณศักดิ์พระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัฏ ของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺญมหาเถร ป.ธ.5) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ (พระอารามหลวง)

 หลวงปู่ปวง นามเดิม ปวง วงศ์เรือง ฉายา ธมฺมปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา และที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มีนามเดิมว่า ปวง วงศ์เรือง เกิดเมื่อวันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2460 แรม 7 ค่ำ เดือน 8 (เดือน 10 ตามปฏิทินล้านนา) ปีมะเส็ง ณ บ้านสางเหนือ ตำบลบ้านสาง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โยมบิดาชื่อพ่อหนานปุ๊ด วงศ์เรือง โยมมารดาชื่อ แม่หลวง วงศ์เรือง

 

 

บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2475 ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 6 (เดือน 8 เหนือ) ปีวอก ณ วัดสางเหนือ ตำบลบ้านสาง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีพระอุปัชฌาย์ชื่อเจ้าอธิการตื้อ ธมฺมวํโส วัดศรีบุญเรือง ตำบลบ้านสาง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

 

 

อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2481 ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 7 (เดือน 9 เหนือ) ปีขาล ณ พัทธสีมาวัดสางเหนือ โดยมีพระอุปัชฌาย์ชื่อเจ้าอธิการตื้อ ธมฺมวํโส วัดศรีบุญเรือง พระกรรมวาจาจารย์ พระปวง ธมฺมวโร วัดศรีบุญเรือง ตำบลบ้านสาง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา และพระอนุสาวนาจารย์ พระตุ้ย ญาณรํสี วัดสันกว๊าน ตำบลบ้านสาง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ได้รับฉายานามว่า ธมฺมปญฺโญ

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : วัดศรีโคมคำ และนพพร ทาทาน

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน