ทูลกระหม่อมหญิงฯ เสด็จเป็นองค์ประธานงาน TO BE NUMBER ONE 2562

ทูลกระหม่อมหญิงฯ เสด็จเป็นองค์ประธานงาน TO BE NUMBER ONE 2562

Publish 2019-07-17 11:29:21


โครงการทูบีนัมเบอร์วัน คือโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ใน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเป็นองค์ประธานอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด

 เมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2562 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2562 ณ อาคาร 4 IMPACT FORUM เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

 

 

ทั้งนี้ สมาชิก TO BE NUMBER ONE พร้อมใจเปล่งเสียง "ทรงพระสเลนเดอร์" ดังกึกก้องทั่ว ฮอลล์ IMPACT FORUM เมืองทองธานี

 ภายในงานมีการการแสดงมินิคอนเสิร์ต เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 1 - 8 
ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 15 กรกฎาคม 2562 ณ อาคาร 4 IMPACT FORUM เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

 

 

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : เพจ To Be Number ONE Fan Club

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน