กรมสมเด็จพระเทพฯเสด็จอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ รพ.จุฬาฯให้ทูลเกล้าฯถวายเงินซื้อเครื่องมือแพทย์

กรมสมเด็จพระเทพฯเสด็จอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ รพ.จุฬาฯให้ทูลเกล้าฯถวายเงินซื้อเครื่องมือแพทย์

Publish 2019-09-10 11:44:31


จากกรณีวานนี้ (9ก.ย.) เวลา 13.50 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พระราชทานประกาศนียบัตรกำกับเหรียญกาชาดสดุดี ชั้นที่ 1 แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ที่ปฏิบัติหน้าที่ให้แก่สภากาชาดไทยไม่น้อยกว่า 25 ปี และเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยผู้เกษียณอายุที่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 30 ปี รวม 171 ราย 

กรมสมเด็จพระเทพฯเสด็จอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ รพ.จุฬาฯให้ทูลเกล้าฯถวายเงินซื้อเครื่องมือแพทย์

 

พระราชทานประกาศนียบัตรกำกับเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเหล่ากาชาด ผู้ช่วยเหลือกิจการของเหล่ากาชาดจังหวัด ผู้ช่วยเหลืองานและสนับสนุนกิจกรรมด้านต่าง ๆ ผู้บริจาคเงิน ผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตจากกระแสโลหิต และผู้บริจาคโลหิตครบ 100 ครั้ง รวม 117 ราย

 

รพ.จุฬาฯให้ทูลเกล้าฯถวายเงินซื้อเครื่องมือแพทย์

 

  

จากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล เพื่อสมทบเงินฝาก เงินบำรุงค่าเครื่องใช้ในการแพทย์ และสมทบทุนก่อสร้างและจัดซื้อเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย รวมถึงสนับสนุนภารกิจในการช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้ด้อยโอกาสของเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา

 

กรมสมเด็จพระเทพฯเสด็จอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ รพ.จุฬาฯให้ทูลเกล้าฯถวายเงินซื้อเครื่องมือแพทย์

 

จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องประชุมเล็ก ชั้น 9 อาคารเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระญาณสังวร เจริญ สุวฑฺฒโน พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายประวิทย์ และนางเกศี จันทราประภาวัฒน์ พร้อมครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล เพื่อสมทบกองทุนอาคาร ส.ธ. เพื่อผู้สูงวัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อสมทบทุนสุขุมาลอนามัย เพื่อจัดสร้างพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี สำหรับประดิษฐาน ณ สถานีกาชาดที่ 2 กรุงเทพฯ และเพื่อสมทบเงินฝากอาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย

 

กรมสมเด็จพระเทพฯเสด็จอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

 

โอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร กรรมการสภากาชาดไทย และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์โศภณ นภาธร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายตัว

 

กรมสมเด็จพระเทพฯเสด็จอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ รพ.จุฬาฯให้ทูลเกล้าฯถวายเงินซื้อเครื่องมือแพทย์

 

ขอบคุณภาพเฟซบุ๊ก : The Thai Red Cross Society

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

-กรมสมเด็จพระเทพฯทรงวางศิลาฤกษ์อาคารบริจาคโลหิต หลังผู้ใจบุญชาวราชบุรีบริจาคที่ดิน
-ภาพวินาที กรมสมเด็จพระเทพฯทรงแย้มพระสรวล ด้วยทรงพระเกษมสำราญขณะนายกเฝ้าฯงานสโมสรสันนิบาต
-กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงปลูกข้าว หว่านปุ๋ยในแปลงนาสาธิตการเกษตร
-กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเป็นประธานในพิธีมังคลาภิเษกเหรียญที่ระลึก กรมหลวงชุมพรฯ

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน