โปรดเกล้าฯจัดพิธีสวดมนต์มหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลฯ18 ก.ย. นายกฯร่วม

โปรดเกล้าฯจัดพิธีสวดมนต์มหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลฯ18 ก.ย. นายกฯร่วม

Publish 2019-09-16 16:08:55


จากกรณีเมื่อวันที่ 14 กันยายนที่ผ่านมา สำนักพระราชวัง ได้เชิญชวนประชาชนร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ พระลานพระราชวังดุสิต ในวันพุธ ที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 18.00 น. 

การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ รักษาการประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพระสงฆ์ จำนวน 159 รูป ร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

 

 

  

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระชัย (หลังช้าง) มาประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธีมหามงคลดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนได้สักการะอันจะเป็นมงคลแก่ชีวิต ประเทศชาติ และร่วมสืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 

พระชัย (หลังช้าง) เป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยเงินเนื้อบริสุทธิ์ ปางมารวิชัย พระหัตถ์ซ้ายวาง บนพระเพลา ถือตาลปัตรรูปพัดยอดบังพระพักตร์ พระหัตถ์ขวาวางที่พระชานุ ขนาดองค์พระหน้าตักกว้าง 6 นิ้ว องค์สูงจากทับเกษตรถึงยอดพระรัศมี 9 นิ้ว ฐานพุทธบัลลังก์เป็นทองคำสูง 5 นิ้วครึ่ง กว้าง 10 นิ้ว มีฉัตรทองคำลายฉลุ 5 ชั้นกางกั้น

 

 

สำหรับพระชัยองค์นี้ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีมาแต่เดิม ครั้งเป็นหลวงยกกระบัตรเมืองราชบุรี เมื่อพระองค์เสด็จไปในการทำศึกสงครามได้เชิญพระชัยองค์นี้ไปสำหรับสักการบูชา เป็นพระนำในกองทัพทุกครั้งเป็นประจำ การเชิญพระชัยไปในกองทัพส่วนมากตั้งประดิษฐานในสัปคับช้าง จึงเรียกกันว่า พระชัย (หลังช้าง) ความสำคัญของพระชัยหลังช้างเป็นที่ปรากฏแล้วว่า ทุกครั้งที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงทำศึกสงคราม โดยมีพระชัยหลังช้างไปในกองทัพ มีแต่ได้รับชัยชนะต่อข้าศึกศัตรู จนได้เถลิงถวัลยราชสมบัติปราบดาภิเษกเป็นปฐมบรมกษัตริย์ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อได้สถาปนาพระบรมราชวงศ์จักรี และกรุงเทพมหานครพร้อมกับสร้างวัดพระศรีรัตนศาสดารามแล้วโปรดให้เชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรประดิษฐาน ณ พระอุโบสถ และโปรดให้เชิญพระชัย (หลังช้าง) ไปประดิษฐานที่พุทธบัลลังก์ หน้าบุษบกพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพร้อมกันด้วย เพราะเป็นพระพุทธรูปคู่พระบุญญาบารมี

 

 

โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ สำหรับพระราชทานแก่ประชาชนที่มาร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลดังกล่าว เพื่อความเป็นสิริมงคลและความสุขของประชาชนทุกหมู่เหล่าผู้มีศรัทธาบำเพ็ญธรรมทุกคน

 

อย่างไรก็ตามทางรัฐบาลก็ได้เชิญชวนประชาชน ร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม บรมราชชนก  และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ พระลานพระราชวังดุสิต วันพุธที่ 18 กันยายนนี้ เวลา 18.00 น.นี้ด้วยซึ่งพิธีมหามงคลฯจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพร้อมภริยา จะเดินทางมาร่วมพิธีมหามงคลนี้ด้วย

 

 

 

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน