สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนฯ  พระราชทานกำลังใจ  บุคลากรทางการแพย์  สู้การระบาดไวรัสโควิด

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทานกำลังใจ บุคลากรทางการแพย์ สู้การระบาดไวรัสโควิด

Publish 2020-03-31 20:24:12


วันนี้ (31 มี.ค.63) สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดให้ส่งข้อความพระราชทานกำลังใจ และความ ห่วงใย ในการที่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ได้ทำหน้าที่อย่างเต็มกำลัง ในการต่อสู้กับการระบาดของ COVID-19 ความว่า"ในสถานการณ์การระบาดของโรคปอดอักเสบ COVID-19 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ของเรา ก็เป็นหน่วยงานหนึ่ง ที่ต้องช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัส ภาระหน้าที่นี้ แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ทุกคน ในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ต้องรับภาระและความเสี่ยงสูง

 

ทั้งนี้ ประชาชนผู้ติดเชื้อ ได้ฝากความหวังไว้กับพวกเรา ที่จะดูแลรักษา และช่วยขจัดความทุกข์ให้หมดไป
 ข้าพเจ้าขอร่วมเป็นกำลังใจให้แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ รวมถึง แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศ ให้มีกำลังใจต่อสู้เหตุวิกฤตนี้ ข้าพเจ้าจะใช้ทุกสรรพกำลังของข้าพเจ้า ให้ความร่วมมือช่วยเหลือเป็นกำลังหนุนให้แก่ทุกท่าน และขออำนวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จ ปราศจากโรคภัยทั้งปวง"

พระนามาภิไธย

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน