กรมสมเด็จพระเทพรัตนฯ พระราชทานปริญญาบัตร  ศิลปกรรมศาสตร ดุษฎีบัณฑิต เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

กรมสมเด็จพระเทพรัตนฯ พระราชทานปริญญาบัตร ศิลปกรรมศาสตร ดุษฎีบัณฑิต เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

Publish 2020-10-01 21:24:10


วันนี้ (1 ต.ค.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน
 
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เฝ้าฯ รับพระราชทานปริญญาศิลปกรรมศาสตร ดุษฎีบัณฑิตบัณฑิตกิตติมศักดิ์  โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี 2561 แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา  

 


 ด้วยพระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน     ทรงพระปรีชาสามารถในการประยุกต์ความรู้ด้านศิลปกรรมศาสตร์และบูรณาการกับศาสตร์อื่นๆ  ในลักษณะสหสาขาวิชาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์  ที่เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการและวงวิชาชีพตลอดจนประชาชนและประเทศชาติ อีกทั้งยังทรงสนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปกรรมศาสตร์ในประเทศไทยตลอดมา   และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา  เข้ารับทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาในปี 2020 นี้

 

 

 

 


ทั้งนี้  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา  ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสมาชิกราชวงศ์ แห่งความภาคภูมิใจของคนไทย   จากพระอัจฉริยภาพในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการออกแบบ การกีฬา รวมไปถึงด้านดนตรี

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2550   สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ  ทรงได้รับเชิญจากห้องเสื้อปีแยร์ บาลแม็ง ให้จัดแสดงผลงานการออกแบบเสื้อผ้าจำนวน 39 ชุด ในงานสัปดาห์แฟชั่นปารีส (Paris Fashion Week : Spring/Summer 2008) ณ  โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย กรุงปารีส 

รวมถึงยังทรงมียี่ห้อเสื้อผ้าส่วนพระองค์ คือ   สิริวัณณวรี  (Sirivannavari) และมียี่ห้อของแต่งบ้านส่วนพระองค์ชื่อ  สิริวัณณวรีเมซอง (Sirivannavari Maison) โดยสินค้าบางส่วนของพระองค์ได้รับการจดลิขสิทธิ์โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศ  ตลอดจนยังทรงมีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่วงการแฟชั่นโลกอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครดิตภาพ : FB  HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanyaติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน