พระมหากรุณาธิคุณล้นพ้น ... ในหลวง พระราชทานโฉนดที่ดิน มรภ.สวนสุนันทา-สวนดุสิต

พระมหากรุณาธิคุณล้นพ้น ... ในหลวง พระราชทานโฉนดที่ดิน มรภ.สวนสุนันทา-สวนดุสิต

Publish 2020-11-20 23:57:39


ก่อนหน้านั้นถ้าหลายคนยังจำได้  ครั้งหนึ่ง  "ม.ร.ว. จิราคม กิติยากร"  ได้เคยเล่าประสบการณ์ช่วงหนึ่งของชีวิต ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าถวายงาน ณ  สำนักงานทรัพย์สินฯส่วนพระมหากษัตริย์  ได้รับทราบข้อเท็จจริงที่ทำให้ได้รับทราบข้อเท็จจริงในพระมหากรุณาธิคุณ  ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ว่า ทรงเสียสละเพื่อพสกนิกรคนไทยอย่างมาก  และใช่ว่าพระองค์จะดำรงสถานะมหากษัตริย์ที่มีแต่ความสุขสบาย  อย่างที่มีการนำไปบิดเบือนเพื่อผลทางการเมือง  

 

(  คลิกอ่านข่าวประกอบ :  ม.ร.ว.จิราคม เล่าประสบการณ์ ใกล้ชิดเบื้องสูง ในหลวง ร.10 ไม่ได้ทรงสุขสบาย  ) ย้อนกลับไปเมื่อ   วันที่ 30 พ.ย. 2560  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชวโรกาสให้  พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  นำหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ (ในขณะนั้น)  เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธย จำนวน 9 แห่ง  เพื่อใช้ประโยชน์เป็นสถานที่ทำงานและเพื่อประโยชน์ในทางราชการตลอดไป ดังนี้ 

1.พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เข้ารับพระราชทานโฉนดที่ดิน เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ จำนวน 79 ไร่ 2 งาน 60.9 ตารางวา ให้แก่กองทัพบก เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารโครงการพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าของแผ่นดิน

2.นายชูเกียรติ มาลินีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ  เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เข้ารับพระราชทานโฉนดที่ดิน วังปารุสก์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ จำนวน 9 ไร่ 26.5 ตารางวา เพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

3.พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เข้ารับพระราชทานโฉนดที่ดิน วังปารุสก์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ จำนวน 4 ไร่ 3 งาน 1.5 ตารางวา เพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของกองบัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์

4.พล.ต.ท.ชาญเทพ เสสะเวช ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เข้ารับพระราชทานโฉนดที่ดิน วังปารุสก์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ จำนวน 19 ไร่ 2 งาน 52 ตารางวา เพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของกองบัญชาการตำรวจนครบาล

5.พล.ต.สุรินทร์ นิลเหลือง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ที่ 15 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เข้ารับพระราชทานโฉนดที่ดิน พระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน) อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  เนื้อที่ จำนวน 21 ไร่ 1 งาน 48.5 ตารางวา เพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 15 และพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์ของชาติ และศิลปะจังหวัดเพชรบุรี

6.พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท  เข้ารับพระราชทานโฉนดที่ดิน ค่ายนเรศวร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  เนื้อที่ จำนวน 584 ไร่  2 งาน 99.5 ตารางวา เพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

7.พล.ต.ท.อรรถชัย เกิดมงคล  ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เข้ารับพระราชทานโฉนดที่ดิน ค่ายพระรามหก (พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน) อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  เนื้อที่ จำนวน 1,244 ไร่ 24.2 ตารางวา  เพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และพิพิธภัณฑ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

8.พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท  เข้ารับพระราชทานโฉนดที่ดิน พระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เนื้อที่จำนวน 148 ไร่ 2 งาน 88.8 ตารางวา เพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของกระทรวงมหาดไทย และพิพิธภัณฑ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

9.พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เข้ารับพระราชทานโฉนดที่ดิน คลอง 6 อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่ จำนวน 300 ไร่ เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ และสถานที่ทำงานขององค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

 


 
ล่าสุด   เมื่อวันที่ 19 พ.ย.2563   พลอากาศโทภักดี แสงชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ฯ ปฏิบัติราชการแทน ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทำหนังสือถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งเรื่อง  "พระราชทานพระบรมวโรกาสให้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธย"

ใจความสำคัญ  ว่า  ด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จออกพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ท่าน พร้อมด้วยปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  เข้าร่วมในพิธีพระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธย ในวันอาทิตย์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2563 เวลา 18.00 น. ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน โดยมีผู้เข้ารับพระราชทานโฉนดที่ดินในสังกัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ดังนี้

- อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานโฉนดที่ดินฯ เนื้อที่ 60 ไร่ 1 งาน 80  ตารางวา

- อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานโฉนดที่ดินฯ เนื้อที่ 37 ไร่ 1 งาน 10  ตารางวา 

 

 

ในวโรกาสเดียวกันนี้  โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ดร.สุพรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญโรงเรียนราชวินิต เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท  เพื่อเข้ารับพระราชทานโฉนดที่ดินโรงเรียนราชวินิต ด้วยเช่นกัน

 

 

>> Lazada ช้อปดีลเด็ดลดต่อเนื่องจาก 11.11 แจกส่วนลด 150฿ คลิกเลย <<

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน