ภาพสุดซาบซึ้ง พระองค์ติ๊ด ทรงสวมกอดแสดงความยินดี ทูลกระหม่อมแม่  ในโอกาสทรงรับพระราชทานปริญญา

ภาพสุดซาบซึ้ง พระองค์ติ๊ด ทรงสวมกอดแสดงความยินดี ทูลกระหม่อมแม่ ในโอกาสทรงรับพระราชทานปริญญา

Publish 2020-12-03 10:41:41


นับเป็นอีกหนึ่งภาพสุดซาบซึ้งระหว่างสายใยแม่ลูก เมื่อเพจ เรารักพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ได้ออกมาเปิดเผยภาพพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ โดยเสด็จสมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ไปยังมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม


 เพื่อทรงร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่สมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ทรงรับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

  

 

 

 

 

ขอบคุณเพจ เรารักพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน