เปิดแผนพัฒนากีฬาอาชีพไทย สู่อุตสาหกรรมกีฬาเชื่อมโยงทุกมิติ

เปิดแผนพัฒนากีฬาอาชีพไทย สู่อุตสาหกรรมกีฬาเชื่อมโยงทุกมิติ

Publish 2018-11-14 10:56:10


          พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ.2556 นับเป็นกฎหมายสำคัญที่ช่วยส่งเสริม และพัฒนากีฬาอาชีพของไทย ซึ่งภาครัฐในส่วนของการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลเรื่องการส่งเสริมกีฬาอาชีพ ผ่านคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานคณะ

          คณะกรรมการกีฬาอาชีพ มีหน้าที่เสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนแม่บทเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนากีฬาอาชีพ รวมทั้งวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ของนักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ และการดําเนินการที่เกี่ยวกับการกีฬาอาชีพ ทั้งยังมีการวางบทกำหนดโทษ ทั้งโทษทางปกครอง และโทษอาญา โดยเฉพาะกรณี “การล้มกีฬา”

          นอกจากนั้น สำหรับแนวทางการส่งเสริมพัฒนากีฬาอาชีพของรัฐบาลชุดปัจจุบันยังได้วางแผนนโยบายในการพัฒนา “กีฬาอาชีพ" ไปสู่การเป็น “อุตสาหกรรมกีฬาอาชีพ” ที่จะเป็นอีกส่วนสำคัญในการสร้างรายได้และสร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยอีกด้วย

          นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระบุว่า  กีฬาอาชีพของไทยเพิ่งมี พ.ร.บ.ส่งเสริมกีฬาอาชีพ เข้ามาดูแลจริงจังตั้งแต่ปี 2556 ซึ่งหลักแนวคิดจะเป็นการสร้างอาชีพให้เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงแค่ตัวนักกีฬาเท่านั้น แต่จะขยายไปยังทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง
“สำหรับกีฬาอาชีพนั้นไม่ใช่เพียงแค่ตัวนักกีฬาอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงโค้ช ผู้ฝึกสอน และผู้ตัดสิน รวมถึงการบริหารกิจการที่เป็นกีฬาอาชีพ ซึ่งจริงๆ แล้วกีฬาอาชีพถือเป็นการการสร้างเศรษฐิกิจสาขาใหม่ สร้างกีฬาทำให้คนมีอาชีพ เรียกได้ว่า กีฬาช่วยสร้างอาชีพให้กับคนในวงกว้าง” นายวีระศักดิ์กล่าว

รมว.ท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่า หากลองคิดดูว่า ถ้าเรานำกีฬาอาชีพขยายไปสู่การเป็นอุตสาหกรรมกีฬาอาชีพจะช่วยสร้างความเชื่อมโยงในหลายมิติ ทั้งด้านการท่องเที่ยว ด้านการขายสินค้า และอาหาร ด้านการขนส่งคมนาคม ด้านการแสดงต่างๆ รวมทั้งด้านอื่นๆ ที่จะมีส่วนเชื่อมโยงเกี่ยวข้องตามกันไปด้วย

“เพราะฉะนั้นความหมายของคำว่า กีฬาอาชีพจะค่อนข้างกว้างขวาง และจะมีความหมายมากกว่าแค่ที่อยู่ใน พ.ร.บ.ส่งเสริมกีฬาอาชีพ เพราะสิ่งนั้นอาจจะเห็นแค่เฉพาะตัวคนที่เกี่ยวข้องแค่ในสนามเท่านั้น เรื่องกีฬาอาชีพนั้นถ้าเราขยายความออกไปเรื่อยๆ เราจะได้เห็นพลังของมันกว้างขวางในหลายมิติเชื่อมโมง” รมว.วีระศักดิ์กล่าว

นโยบายของรัฐบาลโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแน่นอนว่าพร้อมที่จะส่งเสริมต่อไปอย่างต่อเนื่อง โดยแม้ว่ากีฬาอาชีพจะเพิ่งเป็นเรื่องใหม่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยได้ไม่นานนัก แต่ที่ผ่านมากีฬาอาชีพถูกพัฒนาจนสร้างความสำเร็จอย่างมากในหลายประเทศทั่วโลกเลยทีเดียว

นายวีระศักดิ์กล่าวว่า รัฐบาลพร้อมที่จะส่งเสริมกีฬาอาชีพต่อไปแน่นอน ซึ่งเวลานี้ นอกจากการจัดทำเรื่อง พ.ร.บ.ส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ.2556 แล้วยังได้จัดทำเรื่องอุตสาหกรรมกีฬาอาชีพ รวมทั้งเรื่องการสร้างเมืองกีฬา และการสร้างวัฒนธรรมกีฬาให้กับคนไทยให้มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น

“เมื่อก่อนวัฒนธรรมกีฬาเป็นเรื่องที่อยู่กับคนในสนามกีฬาเท่านั้น แต่ปัจจุบันวัฒนธรรมกีฬามีความหมายรวมไปถึงคนที่ไม่ได้เข้ามาในสนามกีฬาอีกหลายคนด้วย เพื่อให้คนได้ดูกีฬาเป็น และวางแผนดูกีฬาให้เป็นอีกด้วย”

นายวีระศักดิ์กล่าวว่า การสร้างวัฒนธรรมกีฬาจะรวมไปจนถึงการนำเอาคนมาร่วมในกิจกรรมกีฬาต่างๆ ซึ่งไม่จำเป็นเพียงแค่การนำคนมาทำกิจกรรมออกกำลังกายเล่นกีฬาเท่านั้น แต่หมายถึงทำได้อีกหลายอย่างมากมายในส่วนอื่นๆ จึงถือเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่มากอย่างไรก็ตาม นายวีระศักดิ์กล่าวอีกว่า สำหรับ พ.ร.บ.ส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ.2556 ตามเดิมที่กองทุนกีฬาอาชีพดูแล ก่อนถูกยุบรวมเข้ากับกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ทำให้เกิดขั้นตอนที่จะต้องผ่านบอร์ดกีฬาอาชีพก่อนแล้วจึงค่อยเข้าสู่การขอการสนับสนุนจากบอร์ดกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มขั้นตอนขึ้นมา

“แม้กองทุนกีฬาอาชีพจะมีขั้นตอนเพิ่มขึ้นมา แต่ในส่วนนี้ก็จะต้องสร้างความคุ้นเคยกับระบบนี้ เพื่อทำให้เข้าใจว่า ไม่ว่าจะมีกี่ก๊อกก็ตามน้ำมันก็จะไหลคล่อง แล้วเวลาที่มีการจัดการออกไปแล้วจะได้มีกระบวนการตรวจสอบติดตาม ประเมินผลที่มีความตรงไปตรงมาให้มากที่สุด” นายวีระศักดิ์ กล่าว

ภาครัฐโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย มุ่งเน้นที่จะวางแผนนโยบายส่งเสริมกีฬาอาชีพของไทยให้พัฒนาก้าวหน้าไปสู่การเป็นอุตสาหกรรมกีฬาอาชีพในอนาคต ซึ่งจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วนอีกมากมาย และเป็นส่วนขับเคลื่อนสำคัญในการสร้างรายได้ให้กับประเทศชาติ...
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

อนันต์ คนกาญจน์