“ศธ.” เล็ง ให้ครูสอบโอเน็ต วัดผลตามเด็ก ... หวัง!! “พัฒนา – แก้ปัญหาปัดความรับผิดชอบ” ชี้! ครูต้องเรียนรู้ไปพร้อมกัน

Publish 2016-01-12 12:23:19

สภาปฏิรูปประเทศก็ได้เสนอให้มีการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ตามที่เด็กจะต้องได้รับการวัดผล ไม่ได้ถือว่าเป็นการจับผิดแต่เป็นการพัฒนาครูและแก้ปัญหาครูสอนแบบไม่รับผิดชอบ ชี้! ครูต้องเรียนรู้ไปพร้อมกับเด็ก

 

วันนี้ (12 ม.ค. 59) นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า จากการหารือได้ข้อสรุปว่าทางกระทรวงศึกษาธิการจะขอความร่วมมือจากทางกับสภาปฏิรูปประเทศ ให้เข้ามามีส่วนร่วมให้ข้อเสนอแนะในโครงการต่างๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการจะขับเคลื่อน เช่น การประเมินและประกันคุณภาพ ฯลฯ  สำหรับในการประชุมครั้งนี้ สภาปฏิรูปประเทศก็ได้เสนอแนวทางการพัฒนาครู ซึ่งเป็นรูปแบบที่น่าสนใจ ได้แก่ การจัดฝึกอบรมครู จะต้องมีการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ตามที่เด็กจะต้องได้รับการวัดผลด้วย เช่น จะมีการจัดอบรมครูวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะเริ่มต้นด้วยการให้วิทยากรผู้ที่ฝึกอบรมทำแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ หรือโอเน็ต วิชาวิทยาศาสตร์ของเด็กชั้น ม.6 ด้วย และเมื่อครูเข้าอบรมเสร็จก็จะต้องทำแบบทดสอบชุดดังกล่าวเช่นกัน ซึ่งจะเริ่มทันทีหากหน่วยงานใดยื่นเรื่องเพื่อของบประมาณจัดการอบรมครู ก็จะต้องดำเนินการในลักษณะนี้ โดยนโยบายนี้จะมีผลนำไปปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สำหรับไอเดียดังกล่าวไม่ได้ถือว่าเป็นการจับผิดแต่เป็นการพัฒนาครูและแก้ข้อครหาที่สังคมชอบบอกว่าครูของเราสอนแบบไม่ต้องรับผิดชอบ สำหรับคนที่ทำไม่ได้ก็ต้องยอมรับผล กระทรวงศึกษาธิการจะมีกระบวนการอบรมพัฒนาเพื่อให้สามารถผ่านได้ด้วยดี ไม่ทิ้งแน่นอน เพราะการปฏิรูปในครั้งนี้มีเป้าหมายว่าครูต้องเรียนรู้ไปพร้อมกับเด็ก