เกษตรกรชัยนาท หัวใสปลูกแตงโมฝ่าวิกฤตภัยแล้ง สร้างรายได้เท่าตัว

เกษตรกรชัยนาท หัวใสปลูกแตงโมฝ่าวิกฤตภัยแล้ง สร้างรายได้เท่าตัว

Publish 2016-01-22 11:12:45

เกษตรสรรคบุรี ร่วมกันหันมาปลูกแตงโม เป็นพืชใช้น้ำน้อยทดแทนการปลูกข้าว เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง จนสามารถสร้างได้เท่าตัว  

 

วันนี้  (22 ม.ค.)  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกษตรกรในอำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท รวมกลุ่มเลือกปลูกแตงโมทดแทนการปลูกข้าวในช่วงฤดูแล้งนี้ ตามนโยบายและมาตรการต่างของทางรัฐบาล ที่ออกมาช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสถานการณ์ภัยแล้ง ในพื้นที่กว่า 200 ไร่ โดยการเลือกการให้น้ำพืชในแบยระบบน้ำหยด พร้อมทั้งร่วมกันสูบน้ำจากบ่อบาดาลที่ทางรัฐบาลเจาะให้มาลงที่คลองส่งน้ำก่อนแยกกันสูบเข้าคลองตนเอง

 

นอกจากนี้ จังหวัดชัยนาท ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือเกษตรกรที่ปลูกข้าว เพื่อรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาปลูกพืชน้ำน้อยทดแทนและเสริมสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว โดยการถ่ายทอดความรู้ แนะนำวิธีการปลูก การดูแล รวมทั้งการหาตลาดมารองรับ เมื่อมีผลผลิตออกมาจำหน่าย ตามแต่เกษตรกรเลือกเองว่าจะปลูกพืชอะไร

 

นายเถิม ไกรแสง เกษตรกรชาวจังหวัดชัยนาท กล่าวว่า อาศัยอยู่ที่หมู่บ้านหัวเด่น ตำบลบางขุด อำเภอสรรคบุรี  ก่อนหน้าที่เคยทำนาได้ปีละ 2 ครั้ง ซึ่งพอน้ำน้อยทางรัฐบาลได้ขอความร่วมมือในการงดปลูกข้าวจึงหันมาปลูกแตงโม เพราะใช้เวลาในการปลูกน้อยมีระยะเวลาเพียง 60 วัน อีกทั้งใช้น้ำน้อย ซึ่งการปลูกแตงโมนั้นมีการลงทุนประมาณ 10,000 กว่าบาทต่อไร่ แต่เวลาที่ได้ผลผลิตจะสามารถจำหน่ายได้ประมาณ 20,000 กว่าบาท หักลบต้นทุนแล้วยังคงเหลือประมาณ 10,000 กว่าบาท เป็นการสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวได้เป็นอย่างดีและยังมีเงินเหลือเก็บอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ก็ยังอยากให้รัฐบาล เข้ามาดูแลราคาสินค้าเกษตร ให้มีราคาที่สูงกว่านี้ เพราะจะส่งผลให้การแก้ไขปัญหาภัยแล้งเป็นไปอย่างยั่งยืน