เคาะแล้ว!!! บอร์ด สสส. เลือก หมอสุปรีดา นั่งผู้จัดการคนใหม่

เคาะแล้ว!!! บอร์ด สสส. เลือก "หมอสุปรีดา" นั่งผู้จัดการคนใหม่

Publish 2016-01-22 19:59:53

 

เคาะแล้ว!!! บอร์ด สสส. เลือก "สุปรีดา" นั่งผู้จัดการกองทุนฯ คนใหม่ พร้อมตั้ง "อุดมศิลป์" เป็นประธานสรรหา 7 ผู้ทรงคุณวุฒิใน 30 วัน ชี้คนเก่าไร้ทุจริต ส่งกฤษฎีกาตีความเข้าสรรหารอบใหม่

 

 

วันนี้ (22 ม.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี กล่าวหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (บอร์ด สสส.) ว่า ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง "ทพ.สุปรีดา อดุลยานนท์" ให้เป็นผู้จัดการกองทุน สสส. แทน "ทพ.กฤษฎา เรืองอารีรัตน์" อดีตผู้จัดการ สสส. ที่ลาออกไปเมื่อปลายปีที่แล้ว พร้อมกันนี้ยังได้ตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 7 ตำแหน่ง เพื่อแทนคนเดิมที่ถูกปลดไปตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 1/2559 โดยมีมติให้ ศ.น.พ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ที่ปรึกษากองทุน สสส. เป็นประธานคณะกรรมการสรรหา  และนางประภาศรี บุญวิเศษ ผู้แทนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายระพีพันธุ์ สุริวัฒน์ อดีตรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นางทิชา ณ นคร บอร์ด สสส. รศ.ภก.วิทยา กุลสมบูรณ์ อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ทพ.ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ และมีผู้จัดการ สสส. เป็นเลขานุการฯ มีระยะเวลาสรรหา 30 วัน หากไม่แล้วเสร็จก็ขยายระยะเวลาได้อีก 30 วัน โดยใช้ระเบียบการสรรหาแบบเดิม ทั้งนี้สำหรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 7 คนที่ถูกปลดออกก่อนหน้านี้ไม่พบว่ามีการทุจริต จึงจะส่งให้กฤษฎีกาตีความว่าสามารถสรรหาเข้ามาเป็นบอร์ดได้อีกหรือไม่

 

พล.ร.อ.ณรงค์ กล่าวอีกว่า ส่วนกรณีคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายโครงการของรัฐ (คตร.) ไม่ให้เบิกจ่ายในโครงการที่เกิน 5 ล้านบาทนั้น จะต้องหารือร่วมไปกับการแก้ไขระเบียบ สสส. ส่วนเรื่ององค์กรเครือข่ายถูกเรียกเก็บภาษี ถือเป็นกฎหมายเฉพาะของทางกระทรวงการคลัง ดังนั้น จึงขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกระทรวงการคลัง ขณะที่การดำเนินการของ สสส. ต่อไป แม้จะมีการตรวจสอบ และยืนยันว่าไม่มีการทุจริต แต่ก็จะถูกสังคมจับตามอง เหตุนี้ จึงต้องมีการพิจารณาปรับรูปแบบการดำเนินงานให้ดีขึ้น แต่เดิมอาจจะตีความหมายของโครงการตามวัตถุประสงค์กว้างเกินไปหรือไม่ ก็ต้องปรับการตีความใหม่ให้แคบลง ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่แท้จริงมากขึ้น

 

ภาพ : thaipublica.org