ท่านคิดเห็นอย่างไร!? "กทม." เผยทำคลองแสนแสบให้ใสสะอาด ต้องใช้เงิน 1,900 ล้านบาท!!!

Publish 2016-02-11 17:48:33

 

รอง ผ.อ.สำนักระบายน้ำ กทม. เผยทำคลองแสนแสบให้กลับมาใสสะอาด ต้องใช้เงิน 1,900 ล้านบาท โดยเฉพาะช่วงรามคำแหง-คลองตันเน่าสุด ต้องบำบัดหนัก

 

 

วานนี้ (10 ก.พ.) รายงานข่าวแจ้งว่า นายสมพงษ์ เวียงแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า จากแผนการพัฒนาปรับปรุงคลองแสนแสบของรัฐบาล ซึ่ง กทม.ได้ดำเนินการจัดทำแผนกรพัฒนาปรับปรุงคลองแสนแสบเสนอต่อรัฐบาล เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณในการทำงาน โดยแผนการปรับปรุงคลองแสนแสบกำหนดระยะเวลาในการปรับปรุงทั้งสิ้น 2 ปี โดยจะมีการปรับปรุงทัศนียภาพริมสองฝั่งคลอง และนำกระบวนการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ประชาสัมพันธ์ไม่ให้ประชาชนทิ้งน้ำเสีย ขยะลงคลอง รวมทั้งนำมาตรการทางกฎหมายมีจัดการผู้ที่ทำให้คลองเกิดปัญหาเน่าเสีย นอกจากนี้ยังมีโครงการต่าง ๆ อีก 10โครงการ เพื่อจัดการปัญหาน้ำเสีย และปรับปรุงสภาพพื้นที่แนวคลองแสนแสบอย่างครอบคลุมทั้งหมด อาทิ การฟื้นฟูสภาพน้ำคลองแสนแสบ ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียบริเวณถนนวิทยุถึงคลองตัน เพื่อส่งเข้าบำบัดที่โรงบำบัดน้ำเสียดินแดง ก่อนปล่อยลงสู่คลอง การก่อสร้างเขื่อนพร้อมระบบรวบรวมน้ำเสียคลองแสนแสบ โดยโครงการทั้งหมดจะต้องใช้งบประมาณทั้งสิ้น 6,871ล้านบาท ซึ่งเมื่อดำเนินเสร็จสิ้น จะช่วยแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองแสนแสบได้อย่างมาก


แต่การดำเนินการดังกล่าวต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก กทม.จึงต้องนำเสนอโครงการในการพัฒนาคลองแสนแสบที่สามารถดำเนินการได้เบื้องต้นก่อน คือการพัฒนาสภาพน้ำให้มีความใสสะอาด ไร้กลิ่นเหม็น และมีคุณภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น โดยจากการสำรวจคลองแสนแสบที่มีคุณภาพน้ำสกปรกมากที่สุด และน้ำส่งกลิ่นเหม็น คือคลองแสนแสบช่วงรามคำแหง-คลองตัน ซึ่งบริเวณดังกล่าวจะเป็นพื้นที่ที่มีบ้านเรือนประชาชนอาศัยริมคลองหนาแน่น มีการปล่อยน้ำเสียลงสู่คลอง ดังนั้น กทม.จึงจะขอจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลจำนวน1,900 ล้านบาท ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำบริเวณดังกล่าว

 

นอกจากนี้ กทม.จะดำเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำถาวร 2 จุด โดยจุดแรกตั้งแต่ช่วงวัดบำเพ็ญเหนือ-ประตูระบายน้ำมีนบุรี ซึ่งเป็นจุดที่เคยสร้างผลกระทบให้ประชาชนจากปัญหาน้ำกัดเซาะ จากการเดินเรือส่วนต่อขยาย กทม.จึงได้หยุดเดินเรือเพื่อก่อสร้างเขื่อนถาวร ขณะนี้อยู่ระหว่างก่อสร้างดำเนินการมาแล้วตั้งแต่ปี 57  และจุดที่ 2 คือ บริเวณช่วงประตูระบายน้ำหนองจอกถึงสุดเขต กทม.ความยาวรวมทั้งสองฝั่ง 20 กิโลเมตร จะก่อสร้างเป็นเขื่อนถาวรป้องกันน้ำท่วมเช่นกัน โดยจะขอจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล จำนวนประมาณ 749 ล้าน คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในกลางปี 59 นี้ และใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ 4 ปี

 

ภาพจาก : แฟ้มภาพ

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายอารมณ์ เคนหล้า
HASTAG :