"ดาว์พงษ์" นำถกแผนการศึกษาชาติ ย้ำต้องครอบคลุมผู้เรียนทุกวัย

Publish 2016-02-12 13:53:06

 

 

"ดาว์พงษ์" นำถกแผนการศึกษาแห่งชาติ 15 ปี ย้ำต้องครอบคลุมผู้เรียนทุกวัย และสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ

 

 

วานนี้ (11ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุสภาการศึกษา (สกศ.) ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาการจัดทำร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ 15 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2560-2574 ซึ่งคณะอนุกรรมการฯจัดทำร่างแผนฉบับดังกล่าวได้นำเสนอแนวทางและขอความเห็นจากที่ประชุม เพื่อช่วยกันเติมเต็มให้แผนการศึกษาชาติฉบับนี้มีความสมบูรณ์ แต่ยังไม่ได้ลงรายละเอียด ดังนั้นที่ประชุมจึงมอบให้คณะอนุกรรมการฯนำข้อคิดเห็นกลับไปทำข้อมูลอีกครั้ง โดยแผนการศึกษาชาติจะทำคู่ขนานไปพร้อมกับร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับใหม่ด้วย

 


.สำหรับแนวทางที่คณะอนุกรรมการฯจะกลับไปดำเนินการรวบรวมข้อมูล คือ แผนการศึกษาแห่งชาติ จะต้องครอบคลุมผู้เรียนทุกช่วงวัย มีความเร่งด่วนของงานที่ต้องดำเนินการ และหน่วยงานที่ต้องนำไปปฎิบัติมีหน่วยงานใดบ้าง รวมถึงต้องสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ นโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เราได้นำปัญหาทั้งหมดมาหารือกันว่าการผลิตคนให้ตรงกับความต้องการของประเทศจะเป็นรูปแบบไหน สร้างคุณธรรม จริยธรรม ในเด็กและเยาวชนอย่างไร การสร้างคนใหม่ให้เป็นคนดีจะเป็นอย่างไร จากนั้นถึงจะไปจัดทำประชาพิจารณ์ ซึ่งคณะผู้จัดทำจะต้องกลับไปคิดต่อยอดให้แผนการศึกษาเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและจับต้องได้" พล.อ.ดาว์พงษ์ กล่าว