กฟภ.ปลาบปลื้ม!! สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงขอใช้ไฟดังสามัญชน นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

กฟภ.ปลาบปลื้ม!! "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี" ทรงขอใช้ไฟดังสามัญชน นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Publish 2016-07-07 14:50:25

เมื่อวันที่ 7 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า มีเรื่องที่เป็นมงคลยิ่งของผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครั้งนี้ได้รับการเปิดเผยจาก นายเขมรัตน์ ศาสตร์ปรีชา ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จ.ลพบุรี ได้เดินทางไปสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานีเพื่อเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของพนักงานโดยระหว่างกำลังพูดคุยทักทายกับผู้บริหารและพนักงานอยู่นั้น นายวิทยา ธรรมจารี ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.อุทัยธานี ได้นำเอาหนังสือคำร้องขอใช้ไฟฟ้าฉบับหนึ่งมาให้นายเขมรัตน์ชมซึ่งคำร้องฉบับดังกล่าวเขียนเมื่อวันที่ 24 ต.ค. 57 โดยทันทีที่นายเขมรัตน์ได้อ่านชื่อผู้ขอใช้ไฟฟ้าถึงกับตะลึง เนื่องจากชื่อผู้ขอใช้ไฟฟ้ารายดังกล่าวปรากฏพระนาม"สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี" เป็นผู้ขอใช้ไฟฟ้า ประเภทบ้านอยู่อาศัยซึ่งนับว่าเป็นความปลื้มปิติยินดีของนายเขมรัตน์ รวมทั้งผู้บริหารและพนักงาน กฟภ.ที่ได้มีโอกาสเห็นคำร้องขอใช้ไฟฟ้าฉบับมงคลดังกล่าว ทั้งนี้นายเขมรัตน์เชื่อว่าน่าจะเป็นคำร้องขอใช้ไฟฉบับเดียวของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่มีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินทรงยื่นขอใช้ไฟฟ้าในความรับผิดชอบของกฟภ. ซึ่งนับว่าแม้พระองค์จะทรงมีพระเกียรติยศสูงยิ่ง แต่ก็ยังทรงมีพระประสงค์จะให้มีการดำเนินงานขอใช้ไฟฟ้าแบบสามัญชนทั่วไปจึงถือว่าทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างเปี่ยมล้นต่อหน่วยงานที่ให้บริการด้านไฟฟ้าอย่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA อย่างหาที่สุดมิได้สำหรับคำร้องที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงขอใช้ไฟฟ้า เป็นหนังสือจากสำนักราชเลขาธิการ ลงนามโดยคุณหญิงอารยาพิบูลนครินทร์ ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีลงวันที่ 23 ต.ค. 57 ที่มีถึงผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.อุทัยธานี เพื่อขอให้มีการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ณ พระตำหนักของพระองค์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ดำเนินการก่อสร้างพระตำหนักในพื้นที่ส่วนพระองค์จังหวัดอุทัยธานีเพื่อใช้เป็นสถานที่ประทับและทรงงานโอกาสเสด็จฯไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ภาคเหนือบริเวณ ถ.ศรีอุทัย ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี พร้อมทรงเสียค่าใช้จ่ายในการติดตั้งมิเตอร์ขนาด 30 แอมป์ 3 เฟส 4 สาย เป็นเงินกว่า 3 หมื่นบาท และระบุพระนาม “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี” ในใบแจ้งค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนด้วย


ขอบคุณข้อมูล : เดลินิวส์ออนไลน์


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน