รมว.วิทย์ฯ บินเชิญชวนนักธุรกิจแดนปลาดิบลงทุนในเมืองนวัตกรรมอาหาร แย้มยักษ์ใหญ่รับปากลงนามปลายปีนี้

รมว.วิทย์ฯ บินเชิญชวนนักธุรกิจแดนปลาดิบลงทุนในเมืองนวัตกรรมอาหาร แย้มยักษ์ใหญ่รับปากลงนามปลายปีนี้

Publish 2016-07-31 16:30:20

บริษัทยักษ์ใหญ่แดนปลาดิบตอบรับร่วมลงทุนในโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร หลังฟัง "ดร.พิเชฐ" ลุยขายไอเดียชวนนักธุรกิจญี่ปุ่นเข้าร่วมลงทุน เตรียมเปิดลงนามความตกลงปลายปีนี้


วันนี้ ( 31 ก.ค.)   ในโอกาสเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559  ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้กล่าวชักชวนผู้ประกอบการและนักลงทุนด้านอาหาร ของประเทศญี่ปุ่น โดยชี้ให้เห็นถึงโอกาสการขยายการลงทุนและตั้งห้องปฏิบัติการ หรือศูนย์วิจัยในเมืองนวัตกรรมอาหาร หรือฟู๊ดอินโนโพลิส ในระหว่างการเข้าร่วมงานฉลองครบ 50 ปี ของ ศูนย์ส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งมหานครโตเกียว (Tokyo Metropolitan SME Support Center)


โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ของไทย ได้หารือกับ นายยูจิ อิซาวา (Izawa Yuji) ซีอีโอ ในการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์ และ Tokyo Metropolitan SME Support Center ผ่านโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร ในรูปแบบการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านอาหาร การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล ระหว่างผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ของทั้งสองประเทศ


นอกจากนี้  ดร.พิเชฐ ได้บรรยายแนะนำโครงการเมืองนวัตกรรมอาหารแก่ผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้  ซึ่งเป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในกรุงโตเกียว และจังหวัดใกล้เคียงกว่า 100 ราย เพื่อชักชวนผู้ประกอบการในประเทศญี่ปุ่น ขยายการลงทุนและตั้งห้องปฏิบัติการ หรือศูนย์วิจัยในเมืองนวัตกรรมอาหารเนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ในประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ CLMV ซึ่งเป็นประเทศที่มีแนวโน้นเศรษฐกิจเติบโตต่อเนื่อง มีการคมนาคมที่เชื่อมต่อกันได้ทางบก ทางทะเล และทางอากาศ และประเทศไทยจะเป็นประตูเชื่อม (gateway)  ที่สำคัญของประเทศในกลุ่มอาเซียนในอนาคต อีกทั้งยังมีภาคการเกษตรที่มีความเข้มแข็ง มีทรัพยากรธรรมชาติที่มีความหลากหลาย เป็นแหล่งวัตถุดิบขนาดใหญ่ ที่พร้อมจะสนับสนุนอุตสาหกรรมด้านอาหารได้อย่างเต็มที่ และเป็นพื้นที่พิเศษสำหรับการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (RDI) ด้านอาหารของประเทศไทย

 

 

" เมืองนวัตกรรมอาหารของไทย  จึงเป็นศูนย์รวมของบุคลากรการวิจัยในหลากหลายสาขาที่มุ่งเน้นการทำ RDI ทางด้านอาหาร โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการทำวิจัย และให้บริการต่างๆ ที่จะช่วยสนับสนุน และความสะดวกในการทำ RDI กับภาคเอกชน นอกจากนี้บริษัทที่เข้ามาทำการวิจัยในพื้นที่เมืองนวัตกรรมอาหารยังได้รับมาตรการการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ เช่น การลดหย่อนภาษีรายได้ การยกเว้นภาษีนำเข้าอุปกรณ์หรือเครื่องมือสำหรับการทำ RDI อีกด้วย " ดร.พิเชฐ กล่าว


ภายหลังการบรรยาย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ร่วมหารือและชักชวนนักลงทุน และบริษัทขนาดใหญ่ ขนาดกลาง จำนวน 4 ราย ให้มาตั้งห้องปฏิบัติการในพื้นที่เมืองนวัตกรรมอาหารของประเทศไทย โดย รมว.วิทยาศาสตร์ ระบุว่า 1 ใน 4 บริษัท ซึ่งเป็นบริษัทขนาดใหญ่  ตอบตกลงมาร่วมลงทุนและจะมาร่วมลงนามความร่วมมือและเปิดตัวโครงการเมืองนวัตกรรมอาหารอย่างเป็นทางการในช่วงปลายปีนี้