ฝรั่งชม..."ในหลวง" เป็น "พระเจ้าแผ่นดินที่ไม่เหมือนใคร" พระองค์เสด็จไปทุกหนแห่งที่มีราษฎรอาศัยอยู่

Publish 2016-10-17 18:36:23

 

"ฝรั่งชมว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ไม่เหมือนใคร ทำให้สถาบันกษัตริย์ดำเนินอีกแนวหนึ่ง..เป็นแนวใหม่…ที่ไม่มีที่ไหนในโลก

     
ไม่มีที่ไหนในโลกที่พระมหากษัตริย์จะออกไป…แล้วประชาชนมานั่งเล่าถึงความทุกข์..แล้วพากันไปดูจนถึงหลังบ้าน"

     

รับสั่งของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เล่าถึงทัศนะของชาวต่างประเทศที่มีต่อการเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

พ่อของแผ่นดินเสด็จฯ เยี่ยมราษฎรของพระองค์ไม่มีแบ่งกั้นทุกเชื้อชาติทุกศาสนา ทรงทำความรู้จักกับราษฎร ทรงรับฟังความทุกข์ และทอดพระเนตรสภาพปัญหาที่แท้จริงของราษฎรด้วยพระองค์เอง

    

และเมื่อทรงทราบปัญหาแล้วจะพระราชทานความช่วยเหลือ ทั้งพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ หรือพระราชทานพระราชดำริถึงวิธีแก้ปัญหา

    

และทรงทดลองหาทางแก้ไขด้วยพระองค์เองก่อนจะพระราชทานเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในด้านต่างๆ

 

 


ขอบคุณข้อมูล : เพจ ตามรอยพ่อ , Chaopraya news