ขรก.ชายสุดปลื้ม หลังครม.มีมติลาบวชถวายเป็นพระราชกุศล ไม่กระทบขอลาบวชของตัวเอง

ขรก.ชายสุดปลื้ม หลังครม.มีมติลาบวชถวายเป็นพระราชกุศล ไม่กระทบขอลาบวชของตัวเอง

Publish 2016-11-22 19:07:44

วันนี้ ( 22 พ.ย.)  ที่ทำเนียบรัฐบาล  พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด  โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า  ครม.มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) เสนอให้ข้าราชการทุกประเภท พนักงานข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ลาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อครบกำหนดปัญญาสมวาร(50 วัน) ตั้งแต่เตรียมการจนถึงลาสิกขา ระหว่างวันที่ 27 พ.ย. - 6 ธ.ค. โดยวันที่ 1 ธ.ค.59  เป็นวันครบกำหนดปัญญาสมวาร หรือสตมวาร (100 วัน)  ตั้งแต่เตรียมการจนถึงวันลาสิกขา ระหว่างวันที่ 16 - 25 ม.ค.60 โดยวันที่ 20 ม.ค.60 เป็นวันครบกำหนดปัญญาสมวาร โดยได้คราวละ 9 วัน จำนวน 2 คราว และยังคงได้รับเงินเดือนตามปกติ  และการลาครั้งนี้จะไม่กระทบสิทธิการลาอุปสมบทในอนาคต ว่าด้วยการลาของข้าราชการ

 

ทั้งนี้ สถานที่เข้าร่วมอุปสมบทถายเป็นพระราชกุศล ส่วนกลาง พศ.เห็นชอบให้วัดพิชยญาติการาม กทม.และวัดที่คณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคม(มส.) พศ.และหน่วยงานภาครัฐจัดขึ้นตามสถานที่ที่กำหนดในเขต กทม.และส่วนภูมิภาค ณ วัดที่เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมบำเพ็ญพระราชกุศล ซึ่งจังหวัด พศ.จังหวัด ร่วมกับคณะสงฆ์จัดขึ้นตามมติ มส.