เรื่องดีๆ ที่คนไทยยังไม่รู้!! องค์การอนามัยโลก ยก ไทยจัดการโรคมะเร็งดีที่สุด ยกเหตุผลต่อไปนี้ประกอบ.. (รายละเอียด)

เรื่องดีๆ ที่คนไทยยังไม่รู้!! องค์การอนามัยโลก ยก ไทยจัดการโรคมะเร็งดีที่สุด ยกเหตุผลต่อไปนี้ประกอบ.. (รายละเอียด)

Publish 2017-07-02 17:06:43


        จากกรณี ศ.นพ.อิศรางค์ นุชประยูร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็ง กล่าวว่า หลักการของแพทย์ทุกคน ก็คือ ต้องการรักษาคนไข้ให้ดีที่สุด ส่วนตัวคุณหมอเองเป็นแพทย์รักษาโรคมะเร็งที่สามารถทำตามเป้าหมายนั้นได้  แต่สาเหตุที่ทำไม่สำเร็จ เนื่องจากโรงพยาบาลมีข้อจำกัด

        โดยให้ผู้ป่วยทุกคนได้รับการรักษาเหมือนกันหมด จนกระทั่งมีการตั้งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ขึ้นมา มีระบบการส่งต่อและตามจ่ายก็พบว่าเกิดปัญหาโรงพยาบาลต้นสังกัดไม่ยอมส่งต่อ เนื่องจากค่ารักษาพยาบาลแพงถึงหัวละ 3 แสนบาท
        ในส่วนของมะเร็งผู้ใหญ่ เมื่อพูดถึงโรคมะเร็งมีมากถึงหลายร้อยโรค ซึ่งทั้งหมดรักษาไม่เหมือนกัน ในการดูแลมะเร็งจึงให้ความสำคัญกับความคุ้มค่าในการรักษา ส่วนตัวได้คุยกับ สปสช. ว่า เราไม่ได้รักษาทุกโรค แต่เราต้องมีหลักประกันให้กับทุกคน อะไรที่รักษาได้ก็รักษา อะไรที่รักษาไม่ได้ก็ไม่ต้องรักษา เพราะต้องยอมรับว่ามีโรคที่ถึงจะจ่ายหนึ่งแสนหรือหนึ่งล้าน โดยโรคใดที่รักษาได้หรือรักษาไม่ได้ จำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญประเมิน ภายใต้หลักการคือทุกคนต้องมีหลักประกันและเข้าถึงบริการ  

  
         ศ.นพ.อิศรางค์ กล่าวอีกว่า ประเทศไทยได้รับคำชื่นชมจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ว่า เป็นประเทศที่จัดการโรคมะเร็งได้ดีที่สุด สำหรับเหตุผลที่ WHO ชื่นชม ประกอบด้วย 
1. ประชาชนทุกคนเข้าถึงการรักษามะเร็งทั้งหมด 
2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่ำมาก 
3. ประชาชนเข้าถึงยารักษาได้อย่างแท้จริง โดยความสำเร็จดังกล่าวเกิดขึ้นได้เพราะเรามีสถิติและข้อมูลทะเบียนราษฎรที่แข็งแรง มากไปกว่านั้นก็คือ มีแนวทางและมาตรฐานการรักษาว่าสิ่งใดควรทำสิ่งใดไม่ควรทำ แต่เหนือสิ่งอื่นใด ก็คือ WHO ให้ความสนใจกับการได้มาซึ่งยา