โดนจับ ปรับแน่!! หากรถยนต์ของคุณภาษีขาด จะต้องทำอย่างไร ที่นี่มีคำตอบ (รายละเอียด)

โดนจับ ปรับแน่!! หากรถยนต์ของคุณภาษีขาด จะต้องทำอย่างไร ที่นี่มีคำตอบ (รายละเอียด)

Publish 2017-07-05 06:58:44


ภาษีรถยนต์

การต่อภาษีรถยนต์ เชื่อว่าคนที่มีรถหลายคนน่าจะต้องรู้ถึงความสำคัญและลิสต์ไว้เป็นอันดับต้นๆของสิ่งที่ต้องทำอย่างแน่นอน เพราะภาษีรถยนต์ถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะมองข้ามไม่ได้ เพราะถ้าหากลืมจ่ายค่าภาษีรถยนต์ในปีนั้นแล้วล่ะก็ คุณอาจจะต้องเจอกับค่าปรับได้ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง หากคุณจะต่อภาษีรถยนต์ประจำปี เอกสารที่คุณต้องใช้ก็คือ
1. สมุดรายการจดทะเบียนรถ หรือ สำเนารายการจดทะเบียนรถ เอกสารนี้จะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรถยนต์ของเราไว้ ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขถังรถยนต์ เลขเครื่อง ชื่อเจ้าของรถ และรายชื่อผู้ครอบครองรถ แน่นอนว่าเอกสารฉบับนี้หลายคนมักจะมีติดรถยนต์ไว้เสมอ เพื่อที่จะสะดวกในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจขอดูนั่นเอง
2.หลักฐานการทำ พ.ร.บ. (ส่วนท้าย พ.ร.บ. หรือ สำเนาหน้าตาราง พ.ร.บ. ที่ยังไม่หมดอายุอย่างน้อย 3 เดือน)
3.ใบรับรองการตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ในกรณีที่รถยนต์ของคุณมีอายุการใช้งานมากกว่า 7 ปี และ ในกรณีที่รถจักรยานยนต์ของคุณมีอายุการใช้งาน 5 ปี ขึ้นไป ซึ่งการตรวจสภาพรถยนต์นี้จะเป็นการตรวจเช็คสภาพความพร้อมของรถยนต์ว่ามีสมรรถนะพอที่จะใช้งานบนท้องถนนได้หรือไม่ ซึ่งเราสามารถตรวจพร้อมขอเอกสารได้ที่กรมขนส่งทางบก หรือ สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ได้เลย
 




พ.ร.บ.รถยนต์

ยกเว้นเสียแต่ว่า รถยนต์ของเรานั้นมีการขาดการต่อภาษีรถยนต์เกิน 1ปี และต้องการยื่นเรื่องขอต่อภาษีรถยนต์ จะต้องมีใบรับรองการตรวจสภาพรถ (ตรอ.) จากกรมขนส่งทางบก และจะต้องจ่ายค่าปรับย้อนหลังพร้อมค่าภาษีรถยนต์ด้วยนั่นเอง
ส่วนใครที่รักการแต่งรถ และได้นำรถยนต์ทำการดัดแปลงสภาพรถมากจนเกินไป ทำให้สภาพรถไม่ตรงกับสภาพรถที่แจ้งไว้ในสมุดจดทะเบียนรถ ในกรณีนี้จะต้องนำรถไปตรวจสภาพรถที่กรมขนส่งทางบกเท่านั้น
ในกรณีที่รถยนต์ของคุณมีการนำไปติดตั้งแก๊สเพิ่ม จะต้องเตรียมเอกสารเพิ่มดังนี้
1.รถที่มีการติดตั้งก๊าซ LPG 5 ปีขึ้นไป คุณจะต้องมีเอกสารใบรับรองการตรวจและการทดสอบความปลอดภัยด้วย
2.รถที่ติดตั้งก๊าซ NGV หรือ ก๊าซ CNG จะต้องมีใบรับรองจากวิศวกรมายื่นในการต่อภาษีรถยนต์ทุกปี (ในส่วนของรถยนต์ที่มีการติดตั้งก๊าซ NGV/CNG มาจากโรงงาน ในช่วง 3 ปีแรก สามารถยื่นต่อภาษีได้เลยโดยไม่ต้องใช้ใบรับรองวิศวกร)
 



รถยนต์
หากต่อภาษีรถยนต์ล่าช้า มีโทษอย่างไรบ้าง
การต่อภาษีรถยนต์หรือการต่อทะเบียนรถยนต์นั้น เราสามารถทำล่วงหน้าได้ 3เดือน แต่หากเรามีการดำเนินการต่อภาษีรถยนต์ล่าช้าเราจะต้องเสียค่าปรับค่ะ ซึ่งค่าปรับในกรณีที่เราต่อภาษีรถยนต์ล่าช้า อัตราค่าปรับจะอยู่ที่ ร้อยละ 1% ของค่าภาษีรถยนต์ต่อเดือน เช่น ค่าภาษีรถยนต์ 900 บาท รถยนต์ของคุณขาดภาษี 1เดือน ค่าปรับในกรณีที่ต่อภาษีรถยนต์ล่าช้าจะอยู่ที่ 9 บาท นั่นเอง
หากขาดการต่อภาษีรถยนต์เป็นระยะเวลาเกิน 3 ปี ทะเบียนรถยนต์ของคุณจะถูกระงับ และคุณจะได้รับจดหมายจากสำนักงานขนส่งว่าให้นำป้ายทะเบียนรถยนต์มาคืนพร้อมกับใบคู่มือและการบันทึกการระงับป้ายทะเบียนรถยนต์ พร้อมกับชำระค่าปรับและค่าภาษีรถยนต์ที่ค้างอยู่ทั้งหมด
ในกรณีนี้หากต้องการที่จะยื่นเรื่องขอจดทะเบียนใหม่ก็สามารถทำได้ค่ะ โดยต้องนำรถเข้ารับการตรวจสภาพรถยนต์ที่สำนักงานขนส่ง พร้อมกับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานการทำประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535
 
 




ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

กนกวรรณ โอวาส

;