รู้แล้วรีบแชร์ด่วน!!! 6 เอกสารสำคัญหาย ไม่ต้องไปแจ้งความ ไปยื่นเรื่องทำใหม่ได้เลย

Publish 2017-08-14 18:53:41

กรณีที่เราทำเอกสารสำคัญทางราชการหาย ประชาชนสามารถดำเนินการเองได้ โดยไม่ต้องใช้ใบแจ้งความจากสถานีตำรวจมาประกอบหลักฐาน มีดังนี้ 

 

1. สำเนาทะเบียนบ้านหาย  ให้เจ้าบ้านหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจากเจ้าบ้าน โดยมีหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าบ้านไปดำเนินการทำใหม่ได้เลย

 

2. บัตรประชาชนหาย การดำเนินการ ให้ผู้ที่บัตรประชาชนหายนั้น ให้นำทะเบียนบ้านตัวจริงไปดำเนินการทำบัตรใหม่ได้เลย 

3. แผ่นป้ายทะเบียนรถหาย การดำเนินการ ให้นำสมุดคู่มือการจดทะเบียนรถนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ กรมการขนส่งทางบก ดำเนินการทำใหม่ได้เลย

 

4. ใบอนุญาตขับขี่หาย การดำเนินการให้นำบัตรประชาชน ไปดำเนินการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่ได้เลย โดยทำที่กรมการขนส่งทางบก หรือสำนักงานย่อย และไม่ต้องสอบขับขี่รถใหม่ เพียงแต่ถ่ายรูปติดใบอนุญาตขับขี่ใหม่เท่านั้น หากเป็นใบขับขี่ตลอดชีพ ก็ได้ใบขับขี่ตลอดชีพเช่นเดิม


5. บัตรประกันสังคมและบัตรรับรองสิทธิรักษาพยาบาลหาย  ให้นำบัตรประชาชนไปดำเนินการทำบัตรใหม่ได้เลย ณ สำนักงานประกันสังคม หรือติดต่อผ่านฝ่าย HR ของบริษัทที่ทำงานอยู่

 

6. บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี  ให้นำบัตรประชาชนตัวจริง/ สำเนาทะเบียนบ้านตัวจริง ไปดำเนินการทำบัตรใหม่ได้เลย ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่เขต
 

 

ขอบคุณข้อมูล : สน.พญาไทติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

อุมาพร พ่วงผลฉาย