น้อยคนนักที่จะได้เห็น แชร์ไปให้เพื่อนได้เห็น.... บันทึกความทรงจำของ เกลย์อง เซ.เซไรดารีสของครูส่วนพระองค์ในรัชกาลที่ ๙

Publish 2017-10-05 16:22:53

             หนังสืออันทรงคุณค่าเล่มนี้ได้รวมเรื่องย่อ เเละบันทึกความทรงจำของครูส่วนพระองค์ในรัชกาลที่ 9 เป็นการนำบันทึกความทรงจำของ "เกลย์อง เซ. เซไรดารีส" ซึ่งเป็นครูส่วนพระองค์ของ "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9" ที่ได้อุทิศตนเพื่อรับใช้พระบรมวงศ์ตลอดระยะเวลา 26 ปี มาเรียบเรียงใหม่และพิมพ์เผยแพร่เป็นครั้งแรก 
             โดยกล่าวถึงช่วงเวลาขณะทั้งสองพระองค์ยังทรงศึกษาอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ พร้อมอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์เเละภาพสำคัญของพระบรมราชวงศ์ตลอดจนเอกสารสำคัญที่เก็บรักษาไว้ในความดูเเลของครอบครัวผู้เขียนมาลงพิมพ์ประกอบเล่มนี้ เป็นการเล่าเหตุการณ์ช่วงหนึ่งในประวัติศาสตร์ของราชอาณาจักรไทยจากมุมมองของผู้ใกล้ชิดพระบรมราชวงศ์ในขณะนั้น
จากข้อความบางส่วนใน หนังสือเล่มนี้จะเล่าเรื่องราวในช่วงเวลาที่น้อยคนนักจะทราบมาก่อน โดยตั้งวัตถุประสงค์ในการเขียนเอาไว้สามประการ
         ประการแรก เพื่อสนองพระราชปรารถที่จะเผยแพร่เรื่องราว ขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และพระบรมเชษฐาธิราช รัชกาลที่ 8 ยังทรงพระเยาว์ และทรงใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวพร้อมด้วยสมเด็จพระราชชนนี , สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ และครูส่วนพระองค์ 


        ประการที่สอง ก็ด้วยต้องการกระชับมิตรภาพที่ผูกพันกันมาผ่านเรื่องราวในประวัติศาสตร์ระหว่างประเทศไทย กับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรุงเทพมหานคร กับเมืองโลซานน์ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น 


          และท้ายสุด เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวาระแห่งการเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบปีนักษัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในปี พ.ศ. 2554″  ลีซองดร์ เซ.เซไรดารีส ผู้เขียนที่กล่าวไว้ในอารัมภบท ที่บอกเล่าความเป็นมาของหนังสือ


จากการนำบันทึกความทรงจำของ เกลย์อง เซ.เซไรดารีส ซึ่งเป็นครูส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9  และเป็นบุคคลที่ได้อุทิศตนเพื่อรับใช้พระบรมวงศ์ตลอดระยะเวลา 26 ปี ก่อนที่จะนำมาเรียบเรียงและพิมพ์เผยแพร่ โดยหนังสือได้กล่าวถึงช่วงเวลาขณะที่ทั้งสองพระองค์ยังทรงศึกษาอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
มร.ลีซองดร์ เซ. เซไรดารีส กล่าวถึง แรงบันดาลใจในการทำหนังสือ ว่า 
       ..หากไม่ได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลฯ ก็คงไม่สามารถทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นได้ ทรงมีรับสั่งว่า ควรทำหนังสือเล่มนี้ เพราะเป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ที่เป็นประวัติศาสตร์ 
       ..ดังนั้นคิดว่าคนไทยควรที่จะได้อ่านหนังสือเล่มนี้ ซึ่งถ่ายทอดประวัติศาสตร์ชาติไทย พระบรมราชวงศ์ไทยและประสบการณ์จริงในเหตุการณ์ช่วงนั้น 
       ..โดยมีไฮไลต์สำคัญ อยู่ในทุกหน้าที่เรียงร้อยเรื่องราวร่วม 500 หน้า สำหรับความประทับใจที่มีต่อพระองค์ได้ถูกฝังรากลึกอยู่ในจิตใจ 
       ..ผู้อ่านสามารถสัมผัสได้จากหนังสือเล่มนี้ ที่เล่าเรื่องราวซึ่งถูกคัดเฉพาะตอนสำคัญ ๆ ทุกสิ่งทุกอย่างในหนังสือสำคัญกับผมมาก แม้เรื่องยากของการทำหนังสือ คือ การใช้เวลาในการรวบรวมทั้งเรื่องราว พระราชดำรัสต่าง ๆ 

       ..การเลือกภาพที่บันทึกโดยคุณพ่อและพระพี่เลี้ยง ซึ่งใช้เวลาเรียบเรียงนานถึง 4 ปี รวมถึงใช้ความละเอียดอ่อน 
        ..เพื่อให้นักอ่านชาวไทยและสวิตเซอร์แลนด์เข้าใจประวัติศาสตร์ตรงกัน อีกทั้งความยากในการนำภาพถ่ายฟิล์มเก่าซึ่งมีเป็นร้อย ๆ ภาพมาทำให้เป็นภาพดิจิตอล รวมทั้งยังต้องคัดเลือกภาพที่เกี่ยวข้องให้เข้ากับเรื่องราว.. อ่านเรื่องราวเต็มเรื่องได้ที่ หนังสือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ร.9 และเจ้านายไทยในโลซานน์


ที่มา : หนังสือเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ และเจ้านายไทยในโลซานน์ (King Bhumibol and The Thai Royal Family in Luasanne) 
รูปภาพจาก ฉายานิทรรศน์
 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

เพ็ญนภา รัตนาวาณิชกุล