รู้เเล้วรีบเเชร์ต่อ!! ตรวจรายชื่อโรงพยาบาล “เปิดทำฟันฟรี” 20 ตุลาคม 60 !?!

รู้เเล้วรีบเเชร์ต่อ!! ตรวจรายชื่อโรงพยาบาล “เปิดทำฟันฟรี” 20 ตุลาคม 60 !?!

Publish 2017-10-19 08:47:22

เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี คณะทันตแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลหลายแห่ง ได้จัดกิจกรรมทำฟันฟรีขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยในปี 2560 มีหลายแห่งได้เปิดให้บริการทำฟันฟรีแก่ประชาชน ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 ซึ่งจะรับจำนวนจำกัด ดังรายละเอียดข้างล่างนี้ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

เนื่องในวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่า และเป็นวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เปิดให้บริการทำฟันฟรีแก่ประชาชน ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีการให้บริการ อุดฟัน ขูดหินปูน และถอนฟัน (ผ่าฟันคุดไม่เกิน 70 ราย) รวมทั้งการให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพช่องปากแก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยจะให้บริการผู้ใหญ่จำนวน 1,500 ราย และเด็กจำนวน 200 ราย

ผู้ที่สนใจมารับบริการ สามารถมาลงทะเบียนรับบัตรคิวได้ในวันตั้งแต่เวลา 06.30 น. เป็นต้นไป หรือจนกว่าบัตรคิวจะเต็ม และจะเริ่มให้การรักษาตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โทร. 02-218-8705

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้ารับการบริการทางทันตกรรม ฟรี (1 คน/1 การรักษา) ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ โดยจะให้บริการ

– ตรวจฟัน
– ขูดหินปูน
– ทันตกรรมสำหรับเด็ก (อายุต่ำกว่า 12 ปี และมีผู้ปกครองมาด้วย)
– อุดฟัน
– ถอนฟัน
– ผ่าฟันคุด 89 ราย ( กรณีผู้ป่วยอายุน้อยกว่า 20 ปีต้องมีใบยินยอม และสำเนาบัตรของผู้ปกครองมาแสดง)

เริ่มแจกบัตรคิวที่ลานหน้าโรงพยาบาลทันตกรรม เวลา 07.00 น. จนบัตรคิวหมด และเริ่มตรวจขั้นต้นที่ลานชั้น B อาคาร 3 เวลา 08.00 น.

*กรณีผ่าฟันคุดต้องกรอกแบบฟอร์มยินยอมรับการรักษาผ่าฟันคุด ดาวน์โหลดได้ที่นี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 074-287630


มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โครงการทันตกรรมบรมราชชนนี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญประชาชนทั่วไปเข้ารับบริการฟรี
– ตรวจรักษาฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน และถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรม
– ทันตกรรมเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี (ต้องมีผู้ปกครองมาด้วย) ในวันศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม 2560 เริ่มแจกบัตรคิวตั้งแต่เวลา 07.00-11.30 น. เข้ารับการรักษาเวลา 08.00-15.30 น. ณ อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 3 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 053-917652

 

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญรับบริการทันตกรรมโดยไม่คิดมูลค่า เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2560 วันที่ 20 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ คลินิกทันตกรรม อาคารราชสุดา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-986-9213-9

ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก

เปิดให้บริการตรวจรักษาทางทันตกรรมฟรี วันที่ 20 ตุลาคม 2560 เริ่มแจกบัตรคิวเวลา 08.00-11.00 น. ณ กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 055-299280 ต่อ 124

โรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

เนื่องในวันทันตสาธารณสุข 20 ตุลาคม 2560 ขอเชิญทุกท่านรับบริการตรวจฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ฟรีทุกสิทธิ์ไม่คิดค่าบริการในวันศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม 2560 เปิดรับคิวตั้งแต่ เวลา 06.30-11.00 น. ให้บริการฟรี ช่วงเช้า 08.30-12.00 น. และช่วงบ่าย 13.00-15.00 น.

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 075-335800-4 ต่อ 350 งานทันตกรรม โรงพยาบาลสิชล


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน