รีบเช็ค..แล้วแชร์ด่วนๆ!! เปิด รายชื่อโรงพยาบาลเปิดทำฟันฟรี 20 ตุลาคมนี้ เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ มีโรงพยาบาลไหนบ้าง เช็ครายละเอียดเล

Publish 2017-10-19 09:31:54

วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี และในปีนี้คณะทันตแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลหลายแห่ง จึงได้จัดกิจกรรมทำฟันฟรีขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่า และได้ประจักษ์ถึงน้ำพระทัยอันเปี่ยมไปด้วยพระเมตตา ที่ทรงพระราชทาน แก่วิชาชีพทันตแพทย์ศาสตร์ และทันตบุคลากรทั้งปวง โดยในปี 2560 หลายแห่งได้เปิดให้บริการทำฟันฟรีแก่ประชาชนในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 ซึ่งจะรับจำนวนจำกัด ดังรายละเอียดระบุไว้ดังต่อไปนี้
มหาวิทยาลัยมหิดล

เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้ารับบริการทางทันตกรรม…ฟรี ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 ณ โรงพยาบาลทันตกรรมทั้ง 2 แห่ง

1. โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

(ผู้ใหญ่ 1,500 ราย / เด็ก 300 ราย / ผ่าฟันคุด 120 ราย) เริ่มแจกบัตรคิวเวลา 07.00–11.30 น.

2. โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

(ผู้ใหญ่ 300 ราย / เด็ก 50 ราย) เริ่มแจกบัตรคิวเวลา 07.00 น. จนบัตรคิวหมด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือโทร. 02-200-7727, 02-200-7602

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เนื่องในวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่า และเป็นวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เปิดให้บริการทำฟันฟรีแก่ประชาชน ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีการให้บริการ อุดฟัน ขูดหินปูน และถอนฟัน (ผ่าฟันคุดไม่เกิน 70  ราย) รวมทั้งการให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพช่องปากแก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยจะให้บริการผู้ใหญ่จำนวน 1,500 ราย และเด็กจำนวน 200 ราย

ผู้ที่สนใจมารับบริการ สามารถมาลงทะเบียนรับบัตรคิวได้ในวันตั้งแต่เวลา 06.30 น. เป็นต้นไป หรือจนกว่าบัตรคิวจะเต็ม และจะเริ่มให้การรักษาตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โทร. 02-218-8705

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
          
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญรับบริการทันตกรรมโดยไม่คิดมูลค่า เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2560 วันที่ 20 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ คลินิกทันตกรรม อาคารราชสุดา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-986-9213-9

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร ให้บริการทำฟัน ฟรี !! เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 เปิดรับบัตรคิวตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป

ทำฟันฟรี 2560

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โครงการทันตกรรมบรมราชชนนี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญประชาชนทั่วไปเข้ารับบริการฟรี
- ตรวจรักษาฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน และถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรม  
- ทันตกรรมเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี (ต้องมีผู้ปกครองมาด้วย)  

ในวันศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม 2560 เริ่มแจกบัตรคิวตั้งแต่เวลา 07.00-11.30 น. เข้ารับการรักษาเวลา 08.00-15.30 น. ณ อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 3 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 053-917652

ทำฟันฟรี 2560


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้ารับการบริการทางทันตกรรม ฟรี (1 คน/1 การรักษา) ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ โดยจะให้บริการ

- ตรวจฟัน
- ขูดหินปูน
- ทันตกรรมสำหรับเด็ก (อายุต่ำกว่า 12 ปี และมีผู้ปกครองมาด้วย)
- อุดฟัน
- ถอนฟัน
- ผ่าฟันคุด 89 ราย ( กรณีผู้ป่วยอายุน้อยกว่า 20 ปีต้องมีใบยินยอม และสำเนาบัตรของผู้ปกครองมาแสดง)

เริ่มแจกบัตรคิวที่ลานหน้าโรงพยาบาลทันตกรรม เวลา 07.00 น. จนบัตรคิวหมด และเริ่มตรวจขั้นต้นที่ลานชั้น B อาคาร 3 เวลา 08.00 น.

*กรณีผ่าฟันคุดต้องกรอกแบบฟอร์มยินยอมรับการรักษาผ่าฟันคุด ดาวน์โหลดได้ที่นี่  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 074-287630

ทำฟันฟรี 2560

ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก

เปิดให้บริการตรวจรักษาทางทันตกรรมฟรี วันที่ 20 ตุลาคม 2560 เริ่มแจกบัตรคิวเวลา 08.00-11.00 น.  ณ กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 055-299280 ต่อ 124

ทำฟันฟรี 2560

โรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

เนื่องในวันทันตสาธารณสุข 21 ตุลาคม 2560 ขอเชิญทุกท่านรับบริการตรวจฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ฟรีทุกสิทธิ์ไม่คิดค่าบริการในวันศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม 2560 เปิดรับคิวตั้งแต่ เวลา 06.30-11.00 น. ให้บริการฟรี ช่วงเช้า 08.30-12.00 น. และช่วงบ่าย 13.00-15.00 น. สอบถามเพิ่มเติม โทร. 075-335800-4 ต่อ 350 งานทันตกรรม โรงพยาบาลสิชล

ทำฟันฟรี 2560

สถาบันทันตกรรม

          สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดให้บริการทางทันตกรรม จำนวน 300 ราย ฟรี ! วันที่ 20 ตุลาคม 2560 เปิดรับคิวตั้งแต่เวลา 06.30 น. เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-547-0333

ทำฟันฟรี 2560

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : มหาวิทยาลัยมหิดลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหน่วยประชาสัมพันธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มธ.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเฟซบุ๊ก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงรายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลกโรงพยาบาลสิชลเฟซบุ๊ก สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ภัคพิชาณัฐ เหง้าแก้ว