จดหมายของ ‘พ่อภูมิพล’ ถึง ‘ลูกสิรินธร’ พร้อมเผยฉายาในวัยเด็กที่ในหลวง ร.๙ พระราชทานแก่สมเด็จพระเทพฯ “สลาตันของพ่อ” 

Publish 2017-10-26 19:16:22

“สลาตันของพ่อ” 
เป็นพระฉายาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ 
พระราชทานแก่ สมเด็จพระเทพฯสยามบรมราชกุมารี 
เพราะวัยเด็กพระองค์ทรงวิ่งเร็วและซนมาก
เมื่อทรงเติบโตขึ้น ประชาชนชาวไทยก็ได้เห็น
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าหญิงของพวกเราทุกคน
ติดตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ 
ไปทรงงานอยู่เสมอ ...
 จดหมายของ ‘พ่อภูมิพล’ ถึง ‘ลูกสิรินธร’
เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ทรงมีพระราชหัตถเลขา
ไปถึง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
พระองค์ทรงบอกถึง 
‘วิธีที่จะสร้างความรักของตนเองให้เกิดกับผู้อื่น’
เหมือนต้นไม้ที่เติบใหญ่ แข็งแกร่ง แผ่กิ่งก้าน 
สร้างความอบอุ่น ร่มเย็น ให้กับผู้คนมากมาย 
ย่อมสร้างลูกไม้ ที่ไม่ต่างกัน
ซึ่งในพระราชหัตถเลขา มีใจความว่า ...
๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
ลูกพ่อ
ในพื้นแผ่นดินนี้ ทุกสิ่งเป็นของคู่กันมาโดยตลอด
มีความมืดและความสว่าง ความดีและความชั่ว
ถ้าให้เลือกในสิ่งที่ตนชอบแล้ว 
ทุกคนปรารถนาความสว่าง 
ปรารถนาความดี ด้วยกันทุกคน
แต่ความปรารถนานั้น จักสำเร็จลงได้ 
จักต้องมีวิธีที่จักดำเนินให้ไปถึง
ความสว่าง หรือ ความดีนั้น
‘ทางที่จักต้องไปให้ถึงความดี ก็คือ รักผู้อื่น’ 
เพราะความรักผู้อื่น สามารถแก้ปัญหาได้ทุกปัญหา
ถ้าให้โลกมีแต่ความสุขและเกิดสันติภาพ 
ความรักผู้อื่นจักเกิดขึ้นได้ 
พ่อขอบอกลูก ดังนี้...


๑.ขอให้ลูกมองผู้อื่นว่า เป็นเพื่อนเกิด เพื่อนแก่ 
เพื่อนเจ็บ เพื่อนตายด้วยกัน ทั้งหมดทั้งสิ้น 
ไม่ว่าอดีต...ปัจจุบัน...อนาคต
๒. มองโลกในแง่ดี และจะให้ดียิ่งขึ้น 
ควรมองโลกจากความเป็นจริง 
อันจักเป็นทางแก้ปัญหาอย่างถูกต้องและเหมาะสม
๓. มีความสันโดษ คือ มีความพอใจเป็นพื้นฐานของจิตใจ
พอใจตามมีตามได้ คือ ได้อย่างไรก็เอาอย่างนั้น ไม่ยึดติด 
ขอให้คิดว่า มีก็ดี ไม่มีก็ได้
พอใจตามกำลัง คือ มีน้อยก็พอใจตามที่ได้น้อย 
ไม่เป็นอึ่งอ่างพองลม จะเกิดความเดือดร้อนในภายหลัง
พอใจตามสมควร คือ ทำงานให้มีความพอใจเหมาะสมแก่งาน 
ให้ดำรงชีพให้เหมาะสมแก่ฐานะของตน


๔. มีความมั่นคงแห่งจิต คือ ให้มองเห็นโทษของความเกียจคร้าน และ มองเห็นคุณประโยชน์ของความเพียร
และเมื่อเกิดสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา ให้ภาวนาว่า ...
มีลาภ มียศ สุขทุกข์ปรากฏ 
สรรเสริญนินทา 
เสื่อมลาภ เสื่อมยศเป็นกฎธรรมดา 
อย่ามัวโศกา นึกว่า ' ชั่งมัน '
พ่อ
 


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
ทรงมีพระราชปรารภทิ้งท้าย ....
“ฉันหวังว่า คำสอนพ่อ ที่ฉันได้ประมวลมานี้ 
จะเกิดประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านที่ได้พบเห็น 
และลูกอันเป็นที่รักของพ่อทุกคน”
ฉันรัก พ่อฉันจัง
สิรินธร


เครดิต : พระราชหัตถเลขาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีไปถึงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงโปรดเกล้าฯ ให้นำเผยแพร่


#คำพ่อสอน
#จดหมายของในหลวงรัชกาลที่๙ถึงสมเด็จพระเทพฯ
#kingbhumibol
#Thailandinmourning
#ฉันเกิดในรัชกาลที่๙
#ในหลวงในดวงใจตลอดกาล
#สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์
 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน