ประกาศแล้ว !!! ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศแบงก์ชาติ วันหยุดสถาบันการเงิน ปี 61 รวม 16 วัน

ประกาศแล้ว !!! ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศแบงก์ชาติ "วันหยุดสถาบันการเงิน" ปี 61 รวม 16 วัน

Publish 2017-11-15 16:56:45

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกส. 10/2560  เรื่อง วันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ประจําปี พ.ศ. 2561  

1. เหตุผลในการออกประกาศเพื่อกําหนดวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ประจําปี พ.ศ. 2561

2. อํานาจตามกฎหมาย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 37 ประกอบมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจ สถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ธนาคารแห่งประเทศไทยโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กําหนดวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ประจําปี พ.ศ. 2561 

3. ขอบเขตการบังคับใช้ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับกับธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม และบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย

4. วันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ประจําปี พ.ศ. 2561 

1. วันจันทร์ที่ 1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่ 

2. วันอังคารที่ 2 มกราคม ชดเชยวันสิ้นปี (วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2560) 

3. วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม วันมาฆบูชา 

4. วันศุกร์ที่ 6 เมษายน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 

5. วันศุกร์ที่ 13 เมษายน วันสงกรานต์ 

6. วันจันทร์ที่ 16 เมษายน ชดเชยวันสงกรานต์ (วันเสาร์ที่ 14 เมษายน 2561 และวันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2561) 

7. วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ 

8. วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา 

9. วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม วันอาสาฬหบูชา 

10. วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561) 

11. วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561) 

12. วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม ชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561) 

13. วันอังคารที่ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช 

14. วันพุธที่ 5 ธันวาคม วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 

15. วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ 

16. วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม วันสิ้นปี 

สําหรับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ให้หยุดเพิ่มเติมในวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) และวันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี) ตามประกาศสํานักจุฬาราชมนตรี หากวันดังกล่าวไม่ตรงกับวันหยุดตามที่กล่าวข้างต้นหรือวันหยุดประจําสัปดาห์ 

สําหรับสาขาของสถาบันการเงินเฉพาะกิจทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา ให้หยุดเพิ่มเติมในวันตรุษจีน วันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) และวันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี) ตามประกาศสํานักจุฬาราชมนตรี หากวันดังกล่าวไม่ตรงกับวันหยุดตามที่กล่าวข้างต้นหรือวันหยุดประจําสัปดาห์ 

5. วันเริ่มต้นบังคับใช้ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ทั้งนี้ ยังได้ออกประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย  ที่ สนส. 18/2560 เรื่อง วันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงิน ประจําปี พ.ศ. 2561 มีวันหยุดรวม 16 วันเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า วันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงินปี 2561 ที่ประกาศนั้นได้เพิ่มขึ้นมา 3 วันจากปี 2560 มีอยู่ 13 วัน และเมื่อค้นข้อมูลการประกาศวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงินย้อนไปปี 2559 มี 15 วัน และ ปี 2558 มี 16 วัน เป็นต้น

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

-"บิ๊กตู่" ประกาศวันหยุดราชการ "6 พฤษภาคม" เพื่อต่อเนื่องจากงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

-ครม. ประกาศวันหยุดสงกรานต์ เพิ่ม 12 เม.ย. จัดเต็มรวด 5 วัน
ประกาศธนาคารเเห่งประเทศไทย


ประกาศวันหยุดติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

บุญชัย ธนะไพรินทร์