ช็อคหนัก!!! เผยเหตุผลสั่งปลด "มิสแกรนด์พัทลุง 2017" ประพฤติไม่ให้เกียรติองค์กร แถมให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ!?! (รายละเอียด)

Publish 2017-11-17 14:29:10

เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 60 ในเพจเฟซบุ๊ก "Miss Grand Thailand" ได้เผยแพร่ข้อความสั่ง มิสแกรนด์พัทลุง 2017 ให้พ้นจากตำแหน่ง  โดยได้ระบุข้อความว่า... เนื่องด้วยการประกวดในต่างประเทศของ นางสาว รติยาภรณ์ ชูแก้ว มิสแกรนด์พัทลุง 2017 ได้สิ้นสุดลงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งตามธรรมเนียมปฏิบัติ จะต้องถูกสั่งปลดในระหว่างการประกวดที่ผ่านมา แต่เนื่องด้วยต้องการให้กำลังใจในสายสะพายไทยแลนด์ จึงยินยอมให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน

การเดินทางไปประกวดในเวทีต่างประเทศต่างๆทางองค์กรมิสแกรนด์ได้สนับสนุนอยู่เป็นระยะ โดยจะต้องมีการบอกกล่าวกับทางองค์กรเพื่อให้รับรู้ก่อนเนื่องด้วยยังมีตำแหน่งมิสแกรนด์ประจำจังหวัดที่ยังคงต้องดำรงตำแหน่งอยู่ แต่สำหรับกรณี นางสาว รติยาภรณ์ ชูแก้ว และกลุ่มคนที่ชักชวนไปมิได้บอกกล่าวมายังองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร หรือการบอกกล่าวทางคำพูดใดๆ ดังเช่นผู้ประกวดรายอื่นๆที่ขอไปประกวดต่างประเทศก่อนหน้านี้ 
 
ซึ่งการกระทำแบบนี้ถือเป็นการไม่ให้เกียรติต่อองค์กรมิสแกรนด์ไทยแลนด์ และไม่ให้เกียรติต่อประชาชนชาวจังหวัดพัทลุง รวมถึงการให้ข้อมูลที่ไม่เป็นข้อเท็จจริง โดยกล่าวอ้างกับเวทีที่ไปประกวดในต่างประเทศว่า นางสาว รติยาภรณ์ ชูแก้ว มิสแกรนด์พัทลุง 2017 เป็นนางงามเก่าที่หมดวาระการดำรงตำแหน่งแล้ว เพื่อให้เวทีในต่างประเทศยอมรับและรับรู้ว่าเป็นนางงามที่ไม่ติดภาระหน้าที่และสัญญาต่อสาธารณะ ซึ่งเป็นการให้ข้อมูล ที่ไม่ถูกต้องไม่เคารพศักดิ์ศรีมิสแกรนด์จังหวัดพัทลุง ทางองค์กรมิสแกรนด์ไทยแลนด์ จึงพิจารณาเห็นสมควรให้มีผลดังนี้

1. สั่งปลด นางสาว รติยาภรณ์ ชูแก้ว ให้พ้นจากตำแหน่งมิสแกรนด์พัทลุง 2017 และไม่อนุญาตให้ใช้ภาพ ชื่อ และตำแหน่งใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับมิสแกรนด์พัทลุง 2017 และ Top 10 มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2017 โดย ติดแบล็คลิสต์ไม่ให้เข้าร่วมประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ได้อีกตลอดไป

2. บุคคลหรือ องค์กร ที่ชักชวนนำพาไปประกวดเวทีในต่างประเทศครั้งนี้ได้มีการแต่งตั้งตำแหน่งซ้ำซ้อนโดยมิได้แจ้งกล่าวมาก่อน และถืออภิสิทธิ์กล่าวอ้างในตำแหน่งใหม่ต่อสาธารณะ ถือเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องในทางกฎหมาย และไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง จึงขอให้กลุ่มคนดังกล่าวที่กล่าวอ้างสิทธิซ้อนสัญญาและแต่งตั้งตำแหน่งใหม่ให้ นางสาว รติยาภรณ์ ชูแก้ว มิสแกรนด์พัทลุง 2017 ได้ทำหนังสือชี้แจงและกล่าวขออภัยมายังองค์กรมิสแกรนด์ไทยแลนด์ และมิสแกรนด์พัทลุง และจะต้องไม่ให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก และทางองค์กรมิสแกรนด์ไทยแลนด์ไม่ประสงค์ร่วมงานกับองค์กรที่ไม่มีมาตรฐานในการทำงาน ไม่ยอมจัดการประกวดหานางงามด้วยตัวเอง ชอบช้อนนางงามโดยมิได้ลงทุน ถือเป็นการกระทำที่ไร้มารยาท ไม่ให้เกียรติประชาชนในจังหวัดพัทลุง และไม่เคารพกฎกติกาในการอยู่ร่วมกันในสังคม


และในโอกาสนี้ทางกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ต้องกราบขออภัยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงและประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงทุกท่านที่ท้วงติงมายังกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ และทางกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ขอให้สัญญาว่าในปีต่อไปจะมีมาตรการในการจัดการขั้นเด็ดขาดกับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นเช่นเดียวกับกรณีนี้ เพื่อความยั่งยืนของการประกวดนางงามในนามมิสแกรนด์ของทุกจังหวัด

หมายเหตุ
การนำนางงามที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปีที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ของมิสแกรนด์ในแต่ละจังหวัดไปเข้าร่วมประกวดเวทีระดับนานาชาติสามารถกระทำได้ แต่ต้องแจ้งต่อองค์กรมิสแกรนด์ไทยแลนด์อย่างเป็นทางการเพื่อให้องค์กรรับรู้และต้องให้เครดิตกับจังหวัดนั้นๆในตำแหน่งที่ยังคงปฏิบัติอยู่ด้วย

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
กองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์

ขอบคุณที่มา Miss Grand Thailand / รติยาภรณ์ ชูแก้วติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ธิดารัตน์ พูลศิริ

ติดตามข่าวอื่นๆ