ปิดโอกาสทุจริต!!! หน่วยงานรัฐประกาศชัด งดรับกระเช้า-ของขวัญปีใหม่ ลั่นแสดงโปร่งใส

Publish 2017-12-23 16:37:33

เทศกาลปีใหม่นอกจากจะเป็นเทศกาลที่คนในครอบครัวอยู่พร้อมหน้าแบบเป็นธรรมเนียมแล้ว ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมายังมีธรรมเนียมการให้ของขวัญแก่คนที่เราเคารพ จนกระทั่งหน่วยงานที่เราสังกัดและพึ่งพา ล่าสุดกระทรวงการคลังและอีกหลายหน่วยงานชัด งดรับของขวัญปีใหม่ทุกกรณี ตามหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ.2543 โดยอนุญาติให้รับได้มูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท ตามประกาศจาก ป.ป.ชเมื่อช่วงต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมา กระทรวงการคลังได้ออกหนังสือเวียนถึงข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้มีการงดรับกระเช้าและของขวัญปีใหม่ เพื่อสนองวัตถุประสงค์ด้านบุคลากรปฏิบัติงานสุจริต ซึ่งมีการเน้นย้ำห้ามข้าราชการชั้นผู้น้อยหรือครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้น้อยมอบของแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ โดยหากมีใจอยากมอบของเพื่อตอบแทนจริงให้เปลี่ยนเป็นบัตรอวยพร หรือการลงนามในสมุดอวยพรออนไลน์แทน ซึ่งภายหลังหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนต่างเริ่มมีการทยอยออกหนังสือเวียนงดรับของขวัญปีใหม่แล้วเช่นกัน


ด้านผู้ประกอบการ ร้านค้าปลีกต่างๆ เปิดเผยว่า ประเด็นการงดรับของขวัญปีใหม่ ไม่น่าจะกระทบต่อยอดการขายกระเช้า หรือทำให้ของขวัญปีใหม่ขายได้น้อยลง เนื่องจากธรรมเนียมการซื้อของไปฝากผู้ใหญ่ที่ตนเองเคารพของคนไทยนั้นมีมานาน และยังมองว่าการขายกระเช้าของขวัญปีใหม่มีโอกาสที่จะเติบโตมากขึ้นด้วย


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน