ประยุทธ์รับ 7 ข้อเสนอพัฒนาเกาะช้าง เล็งดันตราดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

ประยุทธ์รับ 7 ข้อเสนอพัฒนาเกาะช้าง เล็งดันตราดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

Publish 2018-02-05 15:16:21

(5 ก.พ.61) เวลา 12.30 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี อาทิ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นาย อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นต้น รับฟังข้อเสนอการพัฒนาเกาะช้าง พร้อมพบปะผู้ประกอบการและประชาชนเกาะช้าง จำนวน 300 ราย ณ ศูนย์รักษาความปลอดภัยทางทะเล กองทัพเรือ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด สรุปสาระสำคัญดังนี้

 

นายกรัฐมนตรียินดีที่ได้มาพบปะกับพี่น้องชาวเกาะช้าง จังหวัดตราดในวันนี้ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในการลงพื้นที่เกาะช้าง พร้อมกล่าวว่ารัฐบาลพร้อมนำข้อคิดเห็นจากประชาชนเกาะช้างไปพัฒนาศักยภาพของจังหวัดทั้งในด้านทรัพยากรธรรมชาติและการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนและพัฒนาศักยภาพของจังหวัดตราดให้ก้าวหน้าต่อไป
 นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขณะนี้ประเทศไทยเดินหน้าสู่ประชาธิปไตย สิ่งสำคัญคือเลือกตั้งคนดีมาพัฒนาประเทศ ทั้งนี้สำหรับการพัฒนาพื้นที่เกาะช้างนั้น นายกรัฐมนตรีมุ่งหวังให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วม โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ลดความเหลื่อมล้ำของอาชีพ และรายได้ เน้นให้ทุกคนอยู่อย่างพอเพียง

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า รัฐบาลรับหลักการข้อเสนอพัฒนาเกาะช้างจำนวน 7 โครงการ และจะพิจารณาหาทางดำเนินการให้ได้ ได้แก่

1 โครงการถนนเชื่อมรอบเกาะช้าง

2 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพร้าว

3 โครงการปรับปรุงโรงคัดแยกขยะมูลฝอย

4 โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย

5 โครงการพัฒนาท่าเรือสาธารณะ

6 โครงการพัฒนาระบบสาธารณสุขเพื่อรองรับการท่องเที่ยว

7 โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกกำลังคนเพื่อเตรียมบุคลากรด้านท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังรับดูแลปัญหาของประชาชนเกาะช้างที่ได้กล่าวถึงปัญหาที่ดินทับซ้อน เกิดข้อพิพาทกับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ทับซ้อนกับที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัยของชาวบ้าน 


นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลพร้อมดูแลประชาชน และต้องการให้ประชาชนไม่แบ่งแยกกัน ต้องหันหน้าเข้าหากัน ขณะนี้รัฐบาลผลักดันนโยบายไทยนิยม คือให้คนไทยยึดถือความดีเป็นที่ตั้ง เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ประเทศ

ในตอนท้ายนายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลหวังที่จะเห็นจังหวัดตราดเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สินค้าเกษตรมีคุณภาพและปลอดภัย แรงงานมีคุณภาพสูง เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์ เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและจังหวัดอย่างยั่งยืนต่อไปติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

อาทิตย์ เจิดจรัส