เดินเครื่องแล้ว....ประวิตรสั่ง “ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ” ลงพื้นที่เคาะประตูบ้านประชาชน  ยึดหลักปรับทุกข์ผูกมิตร  มีแฝงความรู้สอดแทรก

เดินเครื่องแล้ว....ประวิตรสั่ง “ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ” ลงพื้นที่เคาะประตูบ้านประชาชน ยึดหลักปรับทุกข์ผูกมิตร มีแฝงความรู้สอดแทรก

Publish 2018-02-09 12:28:04

เมืองทองธานี - พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ  รองนายกฯและรมว.กลาโหม  กล่าวระหว่างมอบแนวทางการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั้งยืน แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าในส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอ บุคลากรระดับวิทยากรจังหวัด โดยมีรองนายกฯ รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  เข้าร่วมราว 2,800 คนว่า  โครงการไทยนิยมยั่งยืนนี้ ทหารตำรวจจะร่วมมือทำงานอย่างเต็มศักยภาพ จะช่วยกันทำทุกอย่างเพื่อชุมชนโดยมีผู้ว่าฯเป็นเจ้าภาพ ในการจัดครู วิทยากร ปราชญ์ชาวบ้าน จิตอาสาไปพบปะกับประชาชน  สิ่งสำคัญคืออยากให้ทุกคนยึดประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นที่ตั้ง มุ่งให้ประชาชนมีความรักมีความสามัคคี ให้ประเทศมีความสงบมั่นคงยั่งยืน

“ สำหรับช่วงแรกของการดำเนินการนั้น เจ้าหน้าที่ต้องลงไปเคาะประตูบ้านเป็นรายครัวเรือนรายชุมชนปรับทุกข์ผูกมิตรไต่ถามชาวบ้านเพื่อเอามาเป็นข้อมูลต่อไป  เจ้าหน้าที่ 7 พันกว่าชุดต้องลงไปรับทราบปัญหาของประชาชนให้เข้าใจ” รองนายกฯและรมว.กลาโหมกล่าวพล.อ.ประวิตรกล่าวต่อว่า ช่วงที่สองเมื่อทราบถึงปัญหาเจ้าหน้าที่ก็ต้องไปหาทางช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของประชาชน ด้วยการรวบรวมเสนอหน่วยเหนือเพื่อให้การช่วยเหลือหรือเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป  ส่วนขั้นสุดท้ายเมื่อประชาชนมั่นใจเจ้าหน้าที่แล้ว จึงค่อยสร้างความรับรู้ให้กับประชาชน ทั้งเรื่องสัญญาประชาคม ทั้งเรื่องการแก้ไขปัญหาและนโยบายต่างๆของรัฐบาล รวมทั้งเผยแพร่สิ่งจำเป็นให้ประชาชนทราบ อาทิ ประชาธิปไตยแบบไทยนิยม หลักคุณธรรมจริยธรรม กฎหมายความยุติธรรม สิทธิหน้าที่ พัฒนาอาชีพ หลักการออม การแก้ไขปัญหาความยากจน และการสอดแทรกการน้อมนำหลักปรัชญชาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นหลักในการดำรงค์ชีวิต เพื่อให้ประชาชนมีความรู้มีความเข้าใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศ   

“ เจ้าหน้าที่ต้องลงไปทำแบบนี้เพื่อให้ประชาชนมีความเชื่อมั่น ขอให้มหาดไทยและผู้ว่าฯ คัดสรรคนที่ทำงานให้ดีที่สุด เป็นคนที่เข้าใจปัญหาเข้าใจประชาชนเพื่อนำปัญหาไปสู่การปฏิบัติ  เราต้องช่วยกันรักษาความมั่นคงในภาพรวม ทำให้ประเทศมีความผาสุขด้วยการบูรณาการทำงานทุกภาคส่วน นี้คืองานที่เหลืออีก 1 ปีของหน่วยงานด้านความมั่นคง” รองนายกฯกล่าว


พล.อ.ประวิตรกล่าวต่อว่า  หน้าที่ของฝ่ายความมั่นคงนอกจากภารกิจปกติที่ทุกคนทราบดีแล้ว  เรายังต้องมีการยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดี ให้ประชาชนประกอบอาชีพโดยสุจริต  ช่วยเหลือคนจน ทำให้คนมีที่อยู่อาศัย  

“  ภารกิจของฝ่ายความมั่นคงที่ผ่านมาได้ทำให้บ้านเมืองสงบสุข มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างยุติธรรม ไม่สร้างความเหลื่อมล้ำ ไม่ให้เกิดความแตกแยกขัดแย้งเกิดขึ้นมาอีก นอกจากนี้ยังได้มีการทำสัญญาประชาคมกับทุกฝ่ายเพื่อให้อยู่กันอย่างสงบเป็นธรรม  ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขกล่าวคือคนไทยเคารพกฎหมาย  มีการใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม” รองนายกฯและรมว.กลาโหมกล่าว

งานนี้แม้พล.อ.ประวิตรจะไม่หลุดเรื่องเลือกตั้ง เรื่องเชียร์รัฐบาล เรื่องเอาใจช่วยพล.อ.ประยุทธ์กลับมาเป็นนายกฯรอบ 2 แต่ลงพื้นที่จริงๆ เชื่อแน่ว่าทีมมดงาน 7,463 ทีม ที่มหาดไทยจะส่งลงพื้นที่ 878 อำเภอ  83,151 หมู่บ้าน ต้องจัดหนักจัดเต็มให้กับบิ๊กตู่อย่างแน่นอน 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน