ไฮเทค! เทคโนโลยี VR ช่วยเรียกความจำผู้ป่วยสมองเสื่อม (คลิป)

Publish 2018-03-03 17:46:55

ไฮเทค! เทคโนโลยี VR ช่วยเรียกความจำผู้ป่วยสมองเสื่อม รับชมรายละเอียดจากคลิป