สร้างงานให้ผู้ต้องขัง 37,000 คน รมว.แรงงาน ขับเคลื่อนโครงการ “โรงงานในเรือนจำ” ส่งเสริมคนดีสู่สังคม (คลิป)

Publish 2018-03-15 10:49:18

สร้างงานให้ผู้ต้องขัง 37,000 คน รมว.แรงงาน ขับเคลื่อนโครงการ “โรงงานในเรือนจำ” ส่งเสริมคนดีสู่สังคม รับชมรายละเอียดจากคลิป