บังคับใช้..!! การบินไทย ออกประกาศ ห้ามคนอ้วนขึ้น "เครื่องบินรุ่นใหม่" (รายละเอียด)

บังคับใช้..!! การบินไทย ออกประกาศ ห้ามคนอ้วนขึ้น "เครื่องบินรุ่นใหม่" (รายละเอียด)

Publish 2018-03-15 20:40:35

เมื่อวันที่ 6 มี.ค.2561 ที่ผ่านมาการบินไทยได้ประกาศบังคับใช้กฎพิเศษเกี่ยวกับการจำหน่ายตั๋วโดยสารบนที่นั่งชั้นธุรกิจ Business Class ของเครื่องบินแบบโบอิ้ง 787-9 ดรีมไลน์เนอร์รุ่นล่าสุด เนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัย สายการบินไทยได้แจ้งให้ตัวแทนจำหน่าย และแผนกสำรองที่นั่ง ในการขอสงวนสิทธิ์ ในการรับสำรองที่นั่งและจำหน่ายบัตรโดยสารสำหรับ Obese Passenger (ซึ่งหมายถึงผู้โดยสารที่มีรอบเองมากกว่า 56 นิ้ว) ซึ่งไม่สามารถคาดเข็มขัดนิรภัยได้ (Airbag Seatbelt) รวมถึงผู้โดยสารที่มีทารกเดินทางพร้อมกัน และนั่งตัก Infant Lap-held บนที่นั่งชั้นธุรกิจ Business Class ของเครื่องบินแบบโบอิ้ง 787-900 ดรีมไลน์เนอร์รุ่นล่าสุด  ทั้งนี้ในชั้นประหยัดยังไม่ได้มีกฎห้ามมาแต่อย่างใด
โดยกฎข้อนี้ได้ประกาศเมื่อวันที่ 6 มีนาคม ที่ผ่านมาเพื่อถือปฏิบัติ

สำหรับผู้โดยสารที่มีทารกนั่งตัก ได้มีหลายสายการบินด้วยกันที่ห้ามนั่งชั้นธุรกิจเนื่องจากข้อจำกัดด้านความปลอดภัย เช่นสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ในรุ่นเครื่องบินแบบ Airbus A350 เป็นต้น

Obese Passenger ผู้โดยสารที่น้ำหนักเกิน จะมีข้อกำหนดอย่างไรในการเดินทาง หลายๆ สายการบินได้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้โดยสารประเภทนี้ต่างกัน โดยไม่ได้เป็นการบังคับ แต่เป็นลักษณะขอความร่วมมือเช่น ในชั้นประหยัด อาจจะต้องซื้อที่นั่งสองที่ติดกัน โดยเป็น Special Seat ซึ่งกรณีนี้ส่วนมากเมื่อเทียบกับชั้นธุรกิจแล้ว ส่วนมากผู้โดยสารจะเลือกเป็นชั้นธุรกิจไปเลยเนื่องจากราคาไม่ต่างกัน และยืดขาได้ยาวกว่าที่จะซื้อสองที่นั่งติดกันในชั้นประหหยัดหลายสายการบินได้พยายามหาตัวเลือกเช่นเพิ่มเป็นชั้น Economy Plus หรือ พรีเมียม Economy เพื่อเป็นตัวเลือกที่ไม่แพงเกินไปสำหรับคนน้ำหนักเกิน 

สำหรับผู้โดยสารที่ตัวใหญ่มากๆ ขอให้ท่านปรึกษาแผนกสำรองที่นั่งทุกครั้งเนื่องจากสายการบินต่างๆ มีนโยบายไม่เหมือนกัน หรือมีข้อกำหนดเช่นเสนอให้ซื้อที่นั่งที่สองในราคาที่ประหยัดขึ้นเป็นต้น ทั้งนี้เพื่อความสะดวกของตัวท่านเอง และเพือความปลอดภัยในการเดินทางติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

เอกสิทธิ์ ชูวารี