อย. แจง การตรวจสอบและเฝ้าระวังวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ไม่มีการตกสำรวจ(คลิป)

Publish 2018-03-21 20:15:41

กรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลว่าวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์ไม่ได้คุณภาพ อย. แจง ได้เรียกเก็บวัคซีนดังกล่าวที่พบ  ตกมาตรฐานออกจากท้องตลาดทั้งหมดตั้งแต่ปลายปี 2559 และบริษัทผู้นำเข้าได้ทำลายวัคซีนที่เรียกคืนทั้งหมดแล้ว ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าตั้งแต่ปี 2560 – ปัจจุบัน ไม่มีวัคซีนที่ตกมาตรฐานแต่อย่างใด นอกจากนี้ ปี 2561 อย. ยังร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และกรมปศุสัตว์ สำรวจตรวจสอบคุณภาพวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจากทุกแหล่งที่มีการผลิตและนำเข้าอย่างเข้มงวด พบได้คุณภาพมาตรฐาน ชี้ การดำเนินงานของ อย. ในการเฝ้าระวังคุณภาพวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ขั้นตอนที่ได้มาตรฐาน และคำนึงถึงความปลอดภัยของทั้งคนและสัตว์ ขอให้ประชาชนอย่าวิตกกังวล เพราะ อย. ทำหน้าที่เฝ้าระวังตรวจสอบมิให้มีผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคในประเทศอย่างเคร่งครัด แต่หากพบผลิตภัณฑ์ใดไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือเกิดการปนเปื้อนที่เป็นอันตรายก็จะสั่งเรียกคืนหรือระงับการนำเข้าทันที