"รายได้หลักหมื่นขาดทุนสิบล้าน" ศาลล้มละลายสั่ง พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด บ.โพสต์ นิวส์  เครือบางกอก โพสต์  (รายละเอียด)

"รายได้หลักหมื่นขาดทุนสิบล้าน" ศาลล้มละลายสั่ง พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด บ.โพสต์ นิวส์ เครือบางกอก โพสต์ (รายละเอียด)

Publish 2018-03-22 07:49:04

    ราชกิจจานุเบกษาวันที่ 20 มี.ค.2561 เผยแพร่ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด บริษัท โพสต์ นิวส์ จำกัด ระบุว่า  นายสถิตย์ เสนสุภา ผู้ชำระบัญชีร้องขอให้  โจทก์ ได้ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลาง ขอให้จำเลยล้มละลาย และศาลได้มีคำสั่งลงวันที่ 23 ส.ค.2560   ให้พิทักษ์ทรัพย์ของ บริษัท โพสต์ นิวส์ จำกัด จำเลย เด็ดขาด ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483  แล้ว จำเลย ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่    0105553054442  ไม่ปรากฏอาชีพ ที่อยู่ 136  อาคารบางกอกโพสต์ ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ดังนั้น นับแต่วันที่ศาลมีคำสั่ง เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียว มีอำนาจจัดการเกี่ยวกับกิจการ และทรัพย์สินของจำเลย ตามมาตรา 22  แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช  2483   
 

   อนึ่ง เจ้าหนี้ซึ่งจะขอรับชำระหนี้ในคดีนี้ จะเป็นโจทก์หรือไม่ก็ตาม ต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ฝ่ายคำคู่ความ สำนักงานเลขานุการกรม กรมบังคับคดี หรือ สำนักงานบังคับคดี ซึ่งจำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ ภายในกำหนดเวลา 2 เดือน นับแต่วันที่โฆษณาคำสั่งนี้ และเจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์ได้กำหนดวันลงโฆษณาในราชกิจจานุเบกษา     บริษัท โพสต์ นิวส์ จำกัด  จดทะเบียนวันที่ 27 เม.ย.2553  ทุน 10 ล้านบาท   ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ผลิตข่าว และให้บริการโฆษณา ที่ตั้งเลขที่ 136 อาคารบางกอกโพสต์ ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ นายพิชาย ชื่นสุขสวัสดิ์  นายสุรศักดิ์ มุกประดับ    และนายพีระวัฒน์ โชติธรรมโม เป็นกรรมการ  ณ วันที่  27 เม.ย. 2560  บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน)  ถือหุ้น 50.99%   นายสุรศักดิ์ มุกประดับ  และ บริษัท อี คอนเท้นท์ จำกัด  ถือ 29% และ 20% ตามลำดับ  นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ 1 หุ้น รวม 100,000 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 100 บาท แจ้งงบการเงินรอบปีล่าสุด 2559  รายได้ 19,830 บาท  ขาดทุนสุทธิ 3,374,388 บาท สินทรัพย์  107,514 บาท  หนี้สิน 15,838,701  บาท  ขาดทุนสะสม  25,731,187 บาท


    วันที่ 15 สิงหาคม 2560 บริษัท บางกอกโพสต์ จำกัด (มหาชน) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เลิกบริษัท โพสต์ นิวส์ จำกัด กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 ซึ่งบริษัท โพสต์ นิวส์ จำกัด เคยผลิตข่าวภาคค่ำให้สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย หรือสทท.11


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน