สุดเวทนา !!! หญิงวัย24 กตัญญู เลี้ยงดู พ่อ-แม่พิการ และลูกอีก 3 คน ใช้ที่ดินวัด ย่านบางกอกน้อย อาศัยอยู่ (คลิป)

Publish 2018-03-26 17:42:03

วันนี้ 26 มี.ค. 61 นางไพรวรรณ พลวัน รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รักษาการแทนปลัด พม.) พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือครอบครัวของหญิงสาวอายุ 24 ปี ไม่ได้ประกอบอาชีพ แต่ต้องรับภาระเลี้ยงดูพ่อ-แม่ที่พิการ รวมทั้งลูก 3 คน โดยทั้ง 7 ชีวิต ต้องอาศัยในบ้านสภาพเก่าทรุดโทรมในที่ดินของวัด ที่ย่านบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

จากกรณีหญิงสาวอายุ 24 ปี ต้องรับภาระเลี้ยงดูพ่อวัย 78 ปี ที่พิการทางการเห็น แม่วัย 62 ปี ที่พิการ  ทางการได้ยิน และลูกอีก 3 คน ซึ่งลูกชายคนโตวัย 9 ขวบ กำลังศึกษาอยู่ชันประถมศึกษาปีที่ 3 แต่หญิงคนดังกล่าว       ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ เพราะต้องอยู่ดูแล พ่อ-แม่ ที่พิการ และลูกชายคนเล็กวัยแรกคลอด มีเพียงผู้เป็นสามี          ที่ทำงานรับจ้างหารายได้จุนเจือครอบครัว บางวันไม่มีงานจ้าง ต้องอาศัยขอข้าวที่วัดกินเพื่อประทังชีวิต โดยทั้ง 7 ชีวิตอาศัยในบ้านสภาพเก่าทรุดโทรมในพื้นที่บริเวณวัด ย่านริมคลองบางกอกน้อย แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ นั้น กระทรวง พม. พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวง พม. ได้แก่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) และ      กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ได้ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวดังกล่าว เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง และประเมินทางสังคม      อีกทั้งเร่งดำเนินการช่วยเหลือในเบื้องต้นตามภารกิจของกระทรวง พม.ทั้งนี้ ทาง พม.ได้มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวยากจน  พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน และประสานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในพื้นที่ เพื่อเยี่ยมบ้านและเฝ้าระวังเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง         2) ดย. มอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัว และเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น และ 3) พก. ให้การช่วยเหลือตาม           สิทธิสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัว อีกทั้งประสานความร่วมมือไปยังศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม กทม. เพื่อติดตามดูแลและให้คำแนะนำเรื่องการดูแลคนพิการ สำหรับแนวทางการช่วยเหลือในระยะต่อไป

 

ติดตามข่าวอื่นๆ