ปศุสัตว์จัดเต็ม ฉีดวัคซีน - ทำหมันฟรี หวั่นพิษสุนัขบ้าระบาดอีก หลังยังพบเชื้อที่โคราช (คลิป)

Publish 2018-03-28 17:57:52

นายสัตวแพทย์ชัยนิพนธ์ ดอกแขมกลาง รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอครบุรี นำเจ้าหน้าที่และทีมวิทยากรออกอบรมทบทวนให้กับอาสาสมัครฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่จำนวน 70 คน และออกให้บริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านในพื้นที่เสี่ยงเกิดการระบาด หลังจากมีการตรวจพบตัวอย่างสุนัขติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า 2 ตัว ในพื้นที่ 2 ตำบล ประกอบด้วยตำบลตะแบกบาน และตำบลโคกกระชาย และได้มีการออกประกาศให้เป็นพื้นที่กำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวแล้ว

โดยในพื้นที่ตำบลตะแบกบานได้มีการออกประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว เมื่อวันที่ 16 มี.ค. หลังจากที่มีการตรวจพบตัวอย่างสุนัขติดเชื้อที่บ้านหนองตะแบก หมู่ที่ 4   ซึ่งได้ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับสัตว์เลี้ยงกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดแล้ว ขณะที่ตำบลโคกกระชายได้ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว เมื่อวันที่ 24 มี.ค.ที่ผ่านมา หลังจากตรวจพบตัวอย่างสุนัขติดเชื้อในพื้นที่บ้านเนินเสมา หมู่ที่ 12 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตามแผนมาตรการควบคุมการระบาดของโรคอย่างเร่งด่วน

ส่งผลให้ในขณะนี้พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา มีการพบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้านในสัตว์เลี้ยงแล้วรวม 11 อำเภอ ประกอบด้วย อ.เมือง อ.บัวลาย อ.สีดา  อ.สะแกแสง อ.ขามทะเลสอ อ.บ้านเหลื่อม อ.เสิงสาง อ.โนนสูง  อ.จักราช  อ.คง และ อ.ครบุรี มีผู้เสียชีวิต 1 ราย ที่อำเภอเสิงสาง
 ด้านชาวบ้านในพื้นที่ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ต่างนำสัตว์เลี้ยงเช่น สุนัข แมว และลิงที่มีเจ้าของดูแลได้นำมาร่วมรับฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีทีมสัตว์แพทย์จากปศุสัตว์จังหวัด อำเภอ ลงมาช่วยกันทำหมัน ฉีดวัคซีนให้ฟรีที่บริเวณข้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองสตูล ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ทั้งนี้มีนายประสิทธิ์ แบ้สกุล นายกเทศมนตร์เมืองสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทางเทศบาลเมืองสตูล ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชน มีความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตระหนักถึงความสำคัญพร้อมมีส่วนร่วมในการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งภายในกิจกรรมดังกล่าวก็ได้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุขบ้าทั้งหมด 100 กว่าตัว ทำหมัน 80 ตัว

ภายใต้โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2561 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี มีกิจกรรมฉัดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมันฟรี ส่วนกรณีสุนัขและแมงจรจัดที่พบบ่อยตามข้างทางและนำไปทิ้งตามวัดและสนามบินกองทัพอากาศจังหวัดสตูล ทางปศุสัตว์จังหวัดสตูลยังคอยดูแลสอดส่องเพื่อควบคุมปริมาณอย่างต่อเนื่องและฉีดวัคซีนอย่างสม่ำเสมอ