เอาทุกทาง...โซเชียลถล่มเละ!!!สรรพากรจะตรวจสอบเพื่อเก็บภาษี ใครที่มีการฝากหรือโอนบ่อยๆเตรียมตัว(รายละเอียด)

เอาทุกทาง...โซเชียลถล่มเละ!!!สรรพากรจะตรวจสอบเพื่อเก็บภาษี ใครที่มีการฝากหรือโอนบ่อยๆเตรียมตัว(รายละเอียด)

Publish 2018-04-06 14:39:57

สรรพากรเตรียมแก้กฎหมาย เพื่อที่จะได้ตรวจสอบ เส้นทางการเงิน เพื่อนำมาจัดเก็บภาษี โดยตรวจจาก บัญชีธนาคาร คนไหนที่มีการ ฝาก-โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบ่อยๆ คุณอาจจะกำลังเข้าข่ายถูกตรวจสอบภาษีในร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ที่กรมสรรพากรกำลังเดินหน้ารับฟังความคิดเห็นกันอยู่ สิ้นสุด 15 เม.ย.นี้โดยที่ใจความสำคัญของตัวร่าง พ.ร.บ.นี้ อยู่ที่การให้แก้ไขประมวลรัษฎากร มาตรา 3 สัตตรส ให้สถาบันการเงิน และผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ มีหน้าที่ในการรายงานข้อมูลของบุคคลที่มีธุรกรรม ‘ลักษณะพิเศษ’ ของปีก่อน ให้กรมสรรพากรรับทราบภายในเดือนมีนาคมของปีนั้นๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากร

โดยธุรกรรมลักษณะพิเศษที่ว่า จะประกอบด้วย

– ฝากหรือรับโอนเงินเข้าบัญชีเกินกว่า 3,000 ครั้ง/ปี

– ฝากหรือรับโอนเงินเข้าบัญชีเกินกว่า 200 ครั้ง/ปี และมียอดรวมธุรกรรมตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป


การแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรครั้งนี้ จะทำให้มีคนต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน เพราะการตรวจสอบจะทำได้ง่ายและชัดเจนมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม กว่าที่ร่างกฎหมายนี้จะออกมาใช้บังคับจริง จะต้องผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม ครม. และ สนช.อีก ซึ่งตามปกติจะใช้เวลาหลายเดือนไปจนถึงเป็นปี ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของตัวร่างกฎหมายและเสียงสะท้อนจากสังคม เมื่อรู้แบบนี้แล้วเหล่าพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลาย ก็เตรียมตัวเตรียมใจกันไว้ล่วงหน้าได้เลย เพราะในอนาคตมันคงไม่ง่ายแบบตอนนี้แน่นอน


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน