รอดคุก!!!"ปลอดประสพ"ได้ประกันตัว แต่มีข้อแม้ที่หลายคนจับตา(รายละเอียด)

รอดคุก!!!"ปลอดประสพ"ได้ประกันตัว แต่มีข้อแม้ที่หลายคนจับตา(รายละเอียด)

Publish 2018-04-17 16:14:33

จากกรณีที่ศาลอุทธรณ์ มีคําพิพากษาแก้ จากเดิมที่ศาลชั้นต้นให้รอลงอาญา 2 ปี และปรับ 20,000 บาท เป็นว่า ให้จําคุก 2 ปีโดยไม่รอลงอาญา แต่ยังคงให้ชดใช้ค่าเสียหายโจทก์ด้วย 1.4 ล้านบาทนายปลอดประสพ สุรัสวดี อายุ 73 ปี อดีตปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชําติและสิ่งแวดล้อม และอดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นจําเลย ในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 เมื่อระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 46-12 พฤศจิกายน 54 ใช้ ดุลยพินิจโดยไม่ชอบ ให้ระงับการมอบหมายงานในหน้าที่ตามคําสั่ง 399/2546 ที่ให้เลื่อนและแต่งตั้งโจทก์ ขึ้นดํารงตําแหน่ง ผอ.สํานัก (นักวิชาการป่าไม้ 9)


ล่าสุด ศาลอาญาคดีทุจริตฯ อนุญาตให้ปลอดประสพประกันตัว ระหว่างฎีกาโดยตีราคาประกัน 4 แสนบาท และกำหนดเงื่อนไข ห้ามเดินทางออกนอกประเทศเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลครับ


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายลัทธภพ แก้วโย